Skip to main content

WILHÍFAID ©WTOHDID Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Breriin* RHIF. XVIII. EBRÍLL 1820 LLYFR I. Amy Gyfraith fel y rhoddwyd hi ar ddull Cyfammob GWEITHREDOEDD, Ì Addü. RHODDWYD Deddf crëadig- aeth, neu y deg gorchymyn, i'r Adda cyntar, ar ddull cyfammod o weithredoedd, ar ol ei osod ef yn ngardd Eden : ac fe'i rbodd*vyd iddo ef, meeys t&A cyntaf, a chynnrychiolwr cyfâmmodol ei hoíi hiliogaetli naturiol. Yr oedd bygythiad pennodoì q farft'olaeth, ac addewid rasol o fyWyd, wedi eu cyssylltu a deddf crëadigaeth, yn ei gwneuthur hi, i Adda, yn gyfam- mod gweithredoedd cynnygedig; a'i gydsyniad yritau, pa un nis galiai efe fel crëadur dibechod, ei oramedd, oedd yn ei gwneuthur yn gyfammod gweithredoedd derbyn- iedig. Megys gwerti ei ffurfio ar ddull cyfatnmod o weithredoedd, y mae yr apostol Paul yn ei galw, Deddf gweithredoedd, Rhuf. iii. 27, hyny yw, deddf cyfammod gweithredoedd. Y mae yn gofyn perffaith ufudd-dod, dan boen mar- wolaeth, ysprydol, naturiol, a türagywyddol i'r dyn a roddo iddi ufudd-dod, perffaith a pheisonol. Gan hyny, mae yn y gyfraitb, ar ddull cyfammod gweitbredoedd, dri pheth yn cael eu cynnyg i'n hystyriaethau; gorchymyn, adde- wid, ac awdurdod cospedigawl. 1. Y Gorchymyn, yn gofyn ufudd-dod, perflaith, personol, a pbarhâol, fel ammod am fywyd tragywyddol. Mae deddf crëadig- aeth yn gofyn perffaith ufudd-dod gan ddyn, gan ddywedyd, Gwna : eithr y mae y ddeddf fel cyfam- mod gweithredoedd, yn gofya iddo Wneyd a Byw ; gwnëyd, fél ammod bywyd ; gwnëyd er mwyn cyrhaedd hawl i fywyd tragwydd- oi, drwy ei ufudd-dod. Níd y gorcbymyn, i weithredu perffaith ufudd-dod, yn unig, yw y cyfam- mod gweithredoedd 5 ohlegid yr oedd, ac y mae dyn, yn rhwym anghyfnewidiol a tnragywyddol, i roddi ufudd-dod perffaith i ddecldf crëadigaeth, pe na buasai gyfam- mod gweithredoedd erioed wedi ei wneuthur âg ef: eithr dull y gorchymyn, yn y cyfammod gweith- redoedd, ydyw,—perffaith ufudd- dod fel ammod bywyd. Yr oedd y gyfraith yn y dull hwn, yo cyn- nwys, nid yn unig yrholl orchym- ynion oedd yn bri'odol iddi fel deddf crëadigaeth ; eitbr -befyd un gor- chymyn pennodol, yr hwn oedd yn ymddibynu yn hollol ar ewyllys Duw. " A'r Arglwydd Dduw a orchyroynodd i'r dyo, gan ddy-