Skip to main content

WM) (EPmmiSSMh Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Iìrenin. RHIF. XVII. MAWRTH 1820 LLYFR I. Am Gyfraith yr Arglwydd fel yr ysgrifenwyd hi ar gaìon y dt/n cj-nlafyn ei grëadigaeth. jT Al»î y crëodd Dtiw'y dyn cyn* taf, efe a'i gwnaeth ef ar ei ddelw foesol ei' hun, Gen. i. 27- A Pbaul a ddyWed i ni fod y ddelẅ hon yn gynnwysèdìg raown gwy- bodaeth, cyfiawnder, a gwif sanct- éiddrẅyddj, Col'. iii. 10. Duw, gan hyny, « grëodd ddyn ar ei ddelw ei huti, drwy ysgrifemr ei gyfraith, yr hon sydd adysgrif o'i gyfiawndeí a'i sancteiddrwydd ei hun, ar ei feddwl a'i galön ef. Yr ydoedd dyn, fel creadur o eiddo Duw, dan anghenrheidrwydd' o roddi ufudd-dod perffàith i'r gyf- raith, pe na buasai gyfammod gweithredoedd wedi ei wneyd âg • ef. Y gyfraith hon, ynghyd a gallu digonol i ufuddhaìi iddi, oedd yn gynnwysedig yn nelw Duw, ar yr hon y crëodd efe ddyn, Preg. vii. 29. Er nad oedd y gyfraith ar y golygiadau hyn, yn cynnwys dimgorcbymynion pennodol'; etto yr oedd yn rhwymo y dyn i gredu yr hyn oll a ddatguddiai Duw, ac i wnëyd yr hyn oll a orchymynai efe, Deut. xii. 32. O herwydd nad oedd y dyn cyn- taf, ar galon yr hwn yr ysgrifen- asai ei Grëawdwr y gyfraithbon, ddim wedi ei gadarnbau raewn un- iondeb cyflwr a buchedd, eithr yn ffaeledig ; yr oedd hi yn cynnwys awdurdod i ddwyn tragywydâoi gosp arno, megys cyfiawn daledig- aeth am ei anufudd-dod, 09 hyth y troseddai efe hi,. Rhuf. i, 32.' a vi. 23. 1«) meddaf, yr oedd yn cyn- nwys yr awdurdod hwn; oblegid fel na fwriadodd Duw iddi fod yh y düll di'addurn hwn, yn rhëól ymarferiad i'r dyn, nac yn rhëoi harn iddo ei hun 5 ac o herwydd aa oddefwyd i Adda droseddu, nes ar ol gwneuthiw y cyfammod gweithredoedd âgef, nid ymddeng- ys fod unrhyw fygythiad crybwylt- edig o dragywyddor gosp yn gys- sylltiedig â hi. Ett» er ei bod yn cynnwys awdurdod cospedigawl> ac er yr haeddasai amiíudd-död iddi, gaei ei gospi a marwoiaeth dragywyddol, etia nid oes an sail o'r ysgrytbyr i gasglu fod äwduc- dodeospedigawl, neu fygythiad o ddigofaint tragywyddol yn anwa- Jtanol oddi wrthi. Canys mae y saint yn y gogoniant, a'r angylion yn y nefoedd> otì yn naturiol, y» Dt