Skip to main content

Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y brenhu RHIF. XVI. CHWEFROR 1820 LLYFR L Am Gyfraüh yr Arglwydd. JVJ| AETt gair cyfraith yn caelei arfer yn yr Ysgrýthyrau mewn dau wahanol ystyr; sef, mewn ystyr helaeth, ac raewn ystyr gyfyng. Yn ei ystyrlielaetbaf, fe'i bar- ferir i arwyddocau y pethau can- lynol. I. Pum Llyfr Moses, Luc xxiv. 44. II. iHoll Lyfrau yr hen Des- tament, Ioan x. 34. III. Holl Air Duw, sef holl ys- grythyrau yr Hen Destament a'r Newydd, Psal. xix. 7. IV. Goruchwyliaeth yr Hen Destament, fel y mae bi yn wa- hanol oddiwrth y Newydd, Ioan i. 17- , ' . V. Görucbwyiiaeth yr Hen Destament,fel yr oedd yn cynnwys prophwydoliaethau ac addewid- ion ara y Messiah, a cbysgodau o hono, Luc xvi. 16- VI. Athrawiaeth yr efengyl, Es. ii. 3. a xlii. 4. Yn ei ystyr gyfyngaf, fe'i har- ferir i osod állan y rheol, yr hon a osododd Duw i'w greaduriaid rhes- ymol; i'r dyben o'u hyfforddi a'u rhwytuo hwynt ì iawn gyfiawni eu ho'll ddyledswyddau tu ag ato ef: ueu mewn geiriau eraill, fe'i har- Bb farir i arwyddocau ewyllys myo- egol yr Arglwydd, i hyfforddi ac i rwymo dynolryw, i wneuthur yr byn sydd yn rhyngu bodd iddo ef, ac i ymattal oddiwrtb yr byn sydd yn ei anfoddbau ef. Dyma ydyw ystyr manwl a -gwirioneddol y gah' cyfraith nen ddeddf yr Arglwydd ,• ac fe'i gwa- haniaethir yn ddeddf naturiol a deddf osodedigol. Deddf íiatw'wl yr Argiwydd, neu .gyfraith tuttur, ydyw y rbeol angenrbeidiol a di- gyfhewid bono o ddyìedswydd ag sy'n sylfaenedig ar anfeidrol sanc- teiddrwydd a oaybawnder natur Duw ; ac y mae pob dyn ffel cre- adur rbesymol o waith Duw, yn rhwym, ac nis gaü lai'na bod yn anesgusadwy rwyai, i ufuddbaa iddi. Mae Cyfraitn osodedigol ne» ddeddf bendeuíi o eiddo Duw, ya cynnwys yr holl osodiadau ag sydd yn ÿraddibynu yn unig ar ei ewyll- ys penarglwyddiaethol ef; y rlẅi y galìasai efe beidio eu gorcbymyn, ac er byny ei natur éf yn parhau yr un; raegis, y gorcbymya am beidio bwyta o ffrwytb pren gwy- bodaeth da a drwg; y Ädeddf ser- emoniol a roddwÿd i Israel, ya cynnwys gosodiadáu trefu addoltad