Skip to main content

m®TLlMAW ®W¥OTM3D Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y\brenbu RHIF. XV. IONAWll 1820 LLYFR I Y Camwedà Cyntaf. JL R oedd pechod cynt'af ein rhî- eui cyntaf yn fath o gymmysg-bla o ddrygau; yn Uwyr wrthgiliad oddiwrth Dduw, acyn droseddiad o bob gorchymyn o'r ddeddf. Gwelwch isod un camwedd yn drosedd o'r deg gorchymyn. I. " Na fydded i ti dduwiau eraill onid myfi."Dewisasant-ddaw- iau newyddion. Gwnaethant eu bol yn dduw trwy eu cnawdol- rwydd. Gwnaethant eu bunain yn dduw trwy eu huchel gais. Gwnaetbant y diafol yn dduw trwy ei gredu. Gwrthodasant y gwir Dduw trwy ei angbredu. II. Gorchymyn. Er iddynt gael, er hyny ni cbadwasant osodr edigaeth eu Duw mewn perthynas i'r pren gwabarddedig. Dirmyg- asant yr ordinhad ag oedd yn eglur orchymyncdig iddynt, ac a fynas- ent osod i fynu eu trefn eu hunain, yn lle trefn Duw. III. Gorch. Cymmerasant enw yr Arglwydd eu Duw yn ofer trwy ddirmygu ei hriodoliaethau, ei wir- ionedd, a'i allu. Halogasant yn ddhfawry pren sacramentawl; dir- mygasant eiairtrwyei anghredtt; diimygasant ei greadur ef,yr hwn ni ddylasent gyffwrdd âg ef; acyu dreisiol hwy a gam-ddeonglasarit ei ragluniaeth ef, fel pe buasai Duw trwy wahardd y pren hwnw iddynt, yn sefyll ar ffordd eu ded- wyddwcit hwynt, IV. Gorch. Ni chofiasant gadw yn sanctaidd y dydd sabboth ; ond hwy a anaddasant eu hunain a'u hiliogaeth i gadw yn sanctaidd un sabboth bytb. Ni chadwasant eu trigfa o sabboth gorphwysfa sanc- taidd yn yr hon y ^osododd Duw bwynt. V. Gorch. Ni chadwasant eu dyledswyddau pertbynasol. Ang- hofiodd Efa ei hun, a hi a weith- redodd heb gyd-synied ei gwr, i'w dinystr i'll dau. Adda, yn lie ei chynghori i edifarhau,a gydsyniodd. â'r hudoliaetb, a'i cadarnhaodd bi yn ei hai- Anghofiasant eu boll ddyledswydd tu ag at eu hiliogaetb. Ni anrhydeddasant eu Tad yn y nefoedd, am hyny, ni estynwyd eu dyddiau ar y ddaear, yr hon a roddodd yr Arglwydd eu Duw iddynt. VI. Gorch. Lladdasant eu hun- ain a'u holl hiliogaeth, trwy yfed gwenwyn pechod. VII. Gorcb. Rhöddasant eu