Skip to main content

Ûfnwch Dduw. Anrhydeddwch y brenin. RHIF. XIV. RHAGFYR 1819 LLYFR 1 SyLWADAU ar Rhufeiniaid X. ben. 4. adn. " Canys Crist yw diwedd y ddeddf er cyfiaẃnder i bob un a'r sydd yn crudu." (Parhad o tu dalen ÌQ5.) III. Y dyben, er cyfiawnder, ltafj Ni byddai acbos* cyfiawnhau oni bai fod dyn yn angbyfiawn; ond, " nid oes'neb èyfiawn, nac oes un." 2iZ. Nid oes'modd cyf- iawnhau gyda Duw' beb gyfiawn- der gan y personau, gan fod bàrn Düw yn ol gwírionedd. " Ni cbyfrif efe yr anwir yn gyfiawn/ heb fod ganddo y cyfiawnder ag y mae y ddeddf yn ei ofym Dúw,y w barnwr dyn wrth ei gyfiawnhau, a'r ddeddf foesoljy w y rheol sydd ganddo yn ei gyfiawnhau, ac ufudd-dod Crist yn ei fywyd a'i farwolaeth ýdyw y cyfiawnder yn yr hwn y mae yn' cyfiawnhau. Yn bwn y cyfiawnheir ac yr ymo£bnedda hoîl bad Isrfrel*. Efe yn ei fywyd a'i angeu a ddygodd gyfiawnder trá- gyẁyddol i me^vn. Mae Duw yn cyfrif cyfiäwnder i'r pechadllr.— Mae yn rbaid i farnwr meẅn llys gwladol gael cyfiawnder yn medd- iänt y cyhuddiedig, cyn y gallo ei gyfiawnhau. Ond mae gan Dduw yn ei ras gyfiawnder i'w roddi yn eiddo meddianuol i bechadur; ac yn y cyfiawnder hwnw, mae Duw yn gyfiawn yn cyfiawnhau yr ang- hÿfiawn. IV. Y gwrthrychau. Poìy un ar sydd tjn credu. Nid gwaith dyn yn credu ydy w y cyfiawnder. Trwy ffydd, neu trwy gredu y mae'r cyf- iawnder i'w gael. O ocbor Duw, ei gyfrif y mae; ac o'n bochor ni, trwy ffydd y niae. Mae perthynas deublyg rhwng y saint a Christ. ltaf Perthynas naturiol. 2il. Perthynas gyfara- modol: yn y berthynas naturiol y maent yn cyfranogi o'i sancteidd- rwydd ef y ac yn y bertbynas gyf- ammodol, y maentyn cael cyfrifiad o'i gyfiawnder ef, Cyfammod yw sail eyfriliad o gyfiawnder Crist i'r eglwys; a thrwy gredu ynddo y mae eít i'w gaeL Nid eir- cyfrif hwynt yn gyfiawn ar gyfrif eu hun- deb- âg efy ond cyfrif cpfawnder iddynt Inoy, íel y gaÜer eu cyboeddi hwy yn ddi'euog a chyfiawn yn wyneb y ddeddf, yn y cyfiawnder cyfrifedig hwnw. V, Gocheled neb feddwl yn gâm„ syniol am y cyfiawnder, 'neu dde/