Skip to main content

wmmt&jD OWTOIIIDID. Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch ý Brenin, RHIF. XIILTÀCHWEDD 1819. LLYFR 1. SYLWADAÜ ar Rhufeiniaid, X ben. 4 adn. " Canys Crist yw diwedd y ddeddf, er cyfiawnder i bob un a'r sydd yn credu." Mae yr Apostol yn necbreu y bennod hon yn dangos agwedd ei feddwl, a dymuniad ei galon, yo acbos ei frodyr, sef ei genedl yn ol y cnaw'd : y rhai oedd y pryd hyny, ac sydd etto yn parhau, i wrthod Crist, ac i anghredu ynddo, gan ei farnu ef yn dwyllwr. Ewyll- ys calon yr Apostöl, ac un o fater- ion ei weddi yn feunyddiol oedd, ar i'w genedl gael bod yn gadwed- ig, &c. Yn yr ail adnod, mae efe yn dwyn tystiolaeth am ei frodyr, fod ganddynt Zel Duw; hyny yw, eu bod am roddi i Dduw y pethau ag yr oedd efe yn ei ofyn oddi- wrtbynt yn y ddeddf. Ond " nid yn ol gwybodaeth," am natur, manylrwydd, ac ysprydolrwydd y ddeddf, yu ei gofyniadau; "Canys hwynt-hwy heb \vybo# cyfiawndèr Duw," &c. adn. 3. seí* heb wybod manylrwydd a belaethrwydd y ddeddf yn gofyn; ac o herwydd eu hanwybodaeẃ o hyny, maent yn ceisio gosod eu cytìawnder eu íiunain, sef, eu gwaitb. Ac yn ol eu hesboniadau hwy ar y ddeddf, yr oedd eu gwaith hwy yn atteb iddi. A chan eu nod yn gweled eu gwaitb yn atteb i'r ddeddf, yn ol eu nieddwl bwy ; nid ymostyng- asant i dderbyn y cyfiawnder sydcl gan Dduw; " sef, y cyfiawnder sydd o Dduw, trwy ffydd."— Crist yw diwedd y ddeddf, &c. sef, yr unig un a gafwyd erioed yn lloned y ddeddf, yn yr hyn a allai ofyn oddiwrth ddyn. 3Mi a sylwaf ar bedwar peth oddiwrth yr adnod bon Yn gyntuf, Ar y gair deddf. Yn ail, Y modd yr aeth Cristyn ddiwedd i'r ddeddf. Yn drydydd, Y dyben oedd yn ei olwg,—er cyfiawnder. Yn beâwerydd, Y gwrthrychau, —-Pob un sydd yn credu. I. Y gair deddf. Gwnaf rai sylwadau ar y ddeddf bon. l. Wrth y ddeddf hon y meddylir y ddeddf foesoi, ag oedd yn hanfodì erioed y'n nätur Duw ; ac a rodd- wyd yn natur dyn yn ei greadig- aeth ; a lëfarwyd ar Sina; a ys- grifenwyd ar lechau ; a guddiwyd yn yr arch;agysgodwyd gan y dru- gareddfa; a gadwyd yn berffaith gan Grist; ag sy yn cael ei hysgrif- enu y'nghalonau y saint yn yr ail-enedigaeib. 2. Yr un yw y ddeddf hon erioed ac amTbyth, yr un yn ei natur, yr un yn éi gofyn- iadau, yr un yn ei gwaharddiadau, ac yn ei bygythion : yr un yu j