Skip to main content

©(DILOTAID (BWTOIEÍDÍDo Ofnwch DdttWi Anrhydeddwch y Brenin* RHIF. XII. HYDREF 1819 LLYFRI. Dyfnderoedd tmeni dyn anianol; a Godidawgrwydd Try- sorau Yspryd Duut. (Parhado tu daìen 163.) I"n bedwerydd, Darlunir y dyn anianol wrth ei wadeüd, " Jc nis gall eu gwyboa." 1 Ni all dyn anlanol wybod y pethau sydd o Yspryd Duw Rhuf -viii. 7, " Syniad y cnawd sydd elyniaetb yn erbyn Duw, ac nid yw ddarostyngedig i ddeddf Duw, oblegyd nis gall chwaith." Cmi hefyd'a ddywaid "Hebof.fi nis geilwch chw; wneuthur dim," loan xv. 5. Mae pob dyn, mewn ystyr foesol, yn bollawl analluog i ymostwng i ddeddf Duw, ac i ddeall y petbau sydd o Ysptyd Duw. 2. Mae gwaeledd dyn anianol yn ymddangos, o berwydd na fedd efeddimo betbau Yspryd Duw. Mae Ieremiah yn dywedyd am ryw ddynion, " yn sicr tlodion ydyw y rhai hyn, ynfydion ydynt, canys nid adwaenant ffordd yr Arglwydd, na barn eu Duw," Ier. v. 4. Mae pob pechadur wedi myned heb ddim j y'mhob ystyr yn analluog i dalu, canys fe wariodd dyn trwy bechu, yr hyn oll a feddai; nid oes ganddo ddim i roddi iawn. Ni iedd un dyn dau y nef weithred- oedd o gyfiawnder a haeddai yr enw ; a phe byddent, ni byddai y rhai hynv mewn ffordd o daiiad. 3. Mae gwaeledd dyn anianol yr; j-mddangus o herwydd nad yw un haeddu àìm o betbau Yspryd Duw, H\n oedd y'ngolwg Mair pan y dywedodd, ** Efe a edrycb- odd ar waeledd ei wasaDaeth- yddes" Mae Datydd hefyd yn dy- wTedyd am yr Argíwydd ei fod yn " edrych ar weddi y gwael." Yn ail. Yn y testun eawn ddarluniad o bethau Ysprydol yr efengyl yn y ddau beth canlynol. Yn gyntaf O ran eu natur, •*' Pethau sydd o Yspryd Duw." 1. Yr Yspryd sy'n datguddio affaeth Duw mewn perlhynas i ogoneddu ei briodoliaethau yü achuhiaeth pechaduriaid, sef, Ang- hyfnewidìoldeb 3uw, Cyfiawnder Duw, Doethineb Duw, &c< 2. Gwaith Yspryd Duw oedd ffurfio corph Crist; y cyfnewidiad grasol y'nghalon pechadur; yi un- deb sydd rhwng Crist a'r creda- dyn, &c. 3. Trwy Yspryd Duw y gos- odwyd Crist yn Gyfryngwr. Ga»