Skip to main content

®W¥HHIDII) a- Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y JBrenin. RHIF. XI. MEDI 1819. LLYFR 1 fiyfnderoedd truéni dyn anianol"; a Godidawgnvydd Trysóratë Ÿspryd Duw. Parhad o tu dalen 146." \[NAlL. Darlun'iT ydyn anian- ol lorth ei weithred, " Nid yw yn derbyn y pethau sydd, SfC." Y weithred leiaf a all un wneuthur, yw derbyn y |>eth a gynnygir iddo yn> rhad, a'r peth hwnw yn llwyr angenrheidiol ; eto ni wna dyn anianol un derbyniad o bethau 'r Arglwydd. 1. Nid yw yn derbyn y pethau sydd o Yspryd Duio, oblegyd nid yw yn eu credu ruegis y gosodir nwynt allan yn yr etengy!. Ac y mae yn aní'oddlo» i dderbyn dim ond a allo llaw rheswm a goleuni natur ei gyrhaeddyd. Dywaid yr Efengylwr Ioan i. 11. " At yr eiddo ei hun y daeth, a'r- eiddo ei buu ni dderbyniasant ef." Ni bu nlwyr- mewn castell erioed, yn fwy ym- drechgar i ddal gelyniaeth i fynu; ac annerbyniad i'r gelynion, ag ydyw calon dyn anianol i wrtbod derbyn heddwch a cbymmod â Dbw. 2. Nid yw yn derbyn y pethau sydd o Yspry.d Duw; o herwydd nad yw yn eu gwerthfawrogì. Nid oes gan ddyn anianol un esgus ná i'heswm i roddi dros ei annerbyniad o bethau Yspryd Duw ; oblegyd maent i gyd yn rhad ac yn angen- rheidiol er iechydwriaeth. Mae yn pechu yn fawr yn erbyn doeth- ineb Duw, yr hwn a'u trefnodd, wrtb eu dibrisio. Ac er ei fod yn marw o newyn, eto ni chymmer cfe un tamaid o fara y byŵyd ; ca- nys y mae yn ffiaidd 'gà'ri ddyn anianol, Grist a'i eferigyi, fel Israel yu ffieiddio 'r manna am ei fod yn wael yn eu gohvg, Nuiri. xxi. 5. xi. ò". Gweddus fyddai fod pob dyn yn ei ffielddio ei hun fel Iob, ÿn lle ffieiddiö pethau yr Arjjlwydd. Hefyd, ni chymntíeradwya efe ddim- o honynt i neb" arall : ond'fel yr yspiwyr yn rhoddí anair i'r wlad dda, er bod' yr' Arglwydd weái ei rhoddi iddynt rnewn addewid. Pe dywedai rbyw un wrtho arri was- anaethu yr Arglwydd, Attebaû "Yà beth yw yr Hollalluog fel y gwasanaetbem ef? neù pa' fudtí fydd i ni os gweadiWri árno ?'' Mae ëi enaid yn'Hfiẁíi o hunan ddigouòldeb, ac o berwydd byny.