Skip to main content

(BflDILIWiMD ©WWIBIDIID. Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Breiiin* RHIF. X. AWST 1819 LLYFR 1. TRUEtít Drîí ANIANOL ; A GûDIDAWGEWYDD Trysorau Yspryd Duw. Dyfnderoedd 1 Cor. ii. 14. Canys dyii anianol nidyw yn derhyn y pethau sydd o YsprydD uw ; cunys ffolineb ydynt ganddo ef; ae nis gall eu gwybod oblegyd yn ysprydol y 'bernir hwynt. "^N yr adnod o'r blaen mae'r. Apostol yn coffau am dano ei htin,a'i frodyr.eû bod yn Uefaru,nid â'rgeir- iau addysgirgan ddoethineb ddynol, ond a ddysgir gan yr Yspryd Glân; gan gyd-farnu pettaau ysprydol â phethau ysprydol. Mae cyd-farnu yn y lle yma/ yn myned am dde~ hongli pethau, neu wneuthur pethau yn hysbys, Gen. xl. 8. xvi. 22.— Weithiau mae'n myned am gyffelybu neu gydmaru, ac felly yr oeddynt yn cydmarugwirioneddau presennol â'r datguddiad a roddasai yr Ar- glwydd dan yr hen oruchwyliaeth; neu gydmaru y prophwydoliaethau â'r cyflawniad : neu gydmaru y cysgod â'r gwrtbgysgod neu y syl- wedd. Acfel'y yr oedd gwiriòn- eddau yr efengỳl yn cael en gosod allan yn y modd mwyaf goleu ac eglur ; eto nid oedd ac nid yw y -dyn anianol yn derb'yn dim o'hon. ynt. Yn y testun y cawn ddrych dysglaer, sy'n dangos dau ddarluu- iad neillduol fel y caniyn. Yn gyntaf, Mae darìuniad o ddyn fel mae yn greadur syrthiedigyn y pedwar petb canlynol," 1. Yn ei enw, dyn anianol. 2. Yn ei weitbred, nidyw'n der- byn y pethau, &c. 3. Yn ei farn, ffolineb ydynt ganddo ef, 4. Yn ei waeledd, nis gall chwaith. Yn ail, Mae y tesíun yn darlunio pethau ysprydol yr efengyl yn y ddau beth a ganlyn, 1. O ran eu natur, y pethausydd o Yspryd Duw. 2. Yn y dull y maent i'w def- nyddio, yn ysprydolybernir hwynt. Yma y canlyn y peth cyntaf i ymdrin ag ef ; sef, yr enw sydd a'i' ddyn syrthiedig. .JDyn anianol, Yr oedd enw ardderchog i ddyn yn ei ddech- reuad..; geüw Soìomon ef yn ddyn uniawn. Uniawn ei gyflwr, uniawn ei galon, ac uniawn ei ffordd. Preg. vii. 29 Hefyd yr oedd yn. ddyn ar lun Duw, yn ddoeth, yp