Skip to main content

ëWGBÜGÜ» OẄTOlEMJ&o Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin, RHIF.IX. GORPHENAF1S19 LLYFR 1. TrAETHAWD äR GYFIAWNaAD PECHADUR GÉR BRON DüW. fínitf. V. 19, " Fellytriuy ufudd-dod un y gwneir llawer yn gy/tawn," ||Tr gaf sylwi ar 3 pheth oddiwrth y geiriau hyn. T'.'~'';'-~r I. Pwyydywy " llawer" a wneir yn gyfiawn. Mae y ga\v felly, yn dapgos fod perthynas rbwng y gëinau byn, â'rrhan araü o'r Adnod/lle y dang- osir y cmodd y " gwnaethpwyd llawei; Jpfcechaduriaid;" sef, irwy anufudu-dod un dyn. Felly y mae anufudd-dod un, ac ufudd-dod un, yn caeleu gosod y>näill argyfer y ílall. Yr hwù a fu yn anufudd, oedd yi Adda cyntafjy llawer a wnaethpwyd >"« úcctiaauriaid tiwy ei anufudd-dod, oedd 'boll ddçilîaid ei gyfajnmod ef. ** Trwy gärmvedd un y daêth bàrn ar böb dỳn î gon- demniad/* adnod 18, sef at boll ddefllaid ei gyfamrriod, ac aìn éu böd "ỳn ddeiliaid ò'r cyfamnjód, ac yntaú ÿn ben yn y"cỳfámhiöd dros holl ddynolryw, y daètb barri ar~ nytír.drwy éi garriẅedd êf, âc y <Aaeth y fam arnynt "o on c|m- wedd i gondemniad," adnod 16*. *' Felly trWy ufudd-dod un y gwneir llawer yn gyfiawn," sef holl ddeil- iaid cyfammodyr ailAdda. Gallwn rsulwi fod cyfammod wedi cael ei wneyd rbwng Duw a'j Fab, ac yn y cyfammod hwnw, fbd y Tad wedi rhoi dynion i'r Mab allan ó'r byd, loan xvii. 6 Yroeddy dynion a roddwyd iddo mewn dyled mawr anfeidroí, ac heb «f dim i dalu." Ond fe ymrwymodd yr Argìwydd Iesu i fyned dan eu dyled, trwy sefyll yn eu, deddfle, a than gyfrifiad o'u beiau,j a dwyn eu cosp. -Efe a aeth yn Feichniydd iddynt; ac fe ymrwymödd mewn cyfammod sicr, i fod ÿn ben drostynt yn y cyfam- mod. A dyma y " Ìlawer" a woeir yn gyfiawn Ui ¥ cÿfiawnder ei fam, sef, " ufudd-dod un." Ni bu neb yn uýudd ond un, sef Crist, Mab Duẅ, ac fegafwyd yn ei ufudd-dod èf, fwy o rinwedd nag oedd o ddrwg