Skip to main content

(MILIHffAíÌ) (BW¥H]1IDIE> Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Breniii, ítHIF. VIII. MEHEFIN 1819 LLYFR í. Effaithy a chanlyniad pechod cyntaf Adda ar ei hUiogaeth.-— (Parhad o tu àalen í)9.) H^E allai y dywerìir, ' Pa'fodd ÿ oddiwrthi," Ps. 13£), 6, Pä. ham yr inae'r Arglwydd yn gyfiawn wrth ymrysoni yn ei erbyn ef; canys gyfrif pechod Addi i'w biliogaeth, nid \w efe yn rhoi cyfrif am ddiiu y rhní ofcdd heb eu geni pan y peeh- o'i weithrerìoedd " odd efe î* Oud mae'n llawer an- Mor ddychrynllyd ac ofnadwy hnw Irìach gweled, pa fodd y gallai yw y pechod cyntaf hwn, yr hwn a éfe foil yn gyfiawn, wrth oddef i wenwynorìd holl ddynolryw, ac'a hiliogaeth Adda gael eu halogi, a'u ddygorìd arnynt y felldith a gyn- difwyno, trwy yllygredd hwnw, yr hwysir yn mygythiad y cyfämmod hwn a ddilynoddy pechod cyntaf; gweithredoedd, " Yn y dydd y os nad yw y pechod cyntaf hwnw yn cael ei gyfrif iddynt Canys drwg mawr yw, a fiynhonell yr holl bechod^u s\'n tori allan yn y byd. Ni oddefai Duw i bawb gael eu llygru oddiwrth Adda, ac i holl ddynolryw gael eu haiogi trwy ei bechod ef, a myned yn agored i bwytai o hono, gan farw y byddi farw *' Crist yn unig a all dynu'y felldith bon ymaitb. " Crist a'u llwyr brynodd oddiwrth felldith y ddeddf, gan el wneuthur yn felldith. drosom,''' Gal. III. 13. " Pawh a bechasant, ac ydynt yn ol am og- oniant Duw,' Rbuf III. 23, Maer farwolaeth dragywyddol, oddieithr gyfraith yn fuddiol i'n hargyhoeddi ei fod yn ewyllysio dangos ei gyf- a'n condemnio ; ond yr éfengyl- iawnder yn erbyn dynion, am ryw sy'n dangos v feddyginiaeth, ac yn, bechod a gyflawnwyd o'rblaen gan ein gwahodd at Grist. i'n hachub Adda, ac a gyfrifir i'w hiliogaeth. rhag pecbod adigofaint. Gorchyra- Maeypwngchwnynmhelluwcblaw myn mawr yr efengyl yw, " Cred ein cyihaeddiadau, am hyny, ni yn yr Arglwydd Iesu Grist, achad- ddylera ff'euo â threfn Duw, yr wedig fvddi. Rhodd Duw yw y hwn sydd " Gyfiawn yn ei hoü ffydd bon, a gwaith ei Yspr>d efj ffyrdd, a sanctaidd yn ei boll weith- ac v mae yn dwyn ffrwyfh o sane- redoedd." Ond gwaeddi gyda'r teiddrwydd yn y galon a'r fuchedd. Psalmydd, " Dyma wybodaetb ry Crist yw yr Ail Adda, a'r unig ^yfedd i mi : ucbel yw, ni fedra'f noddfaibechadureuog,acholledigi