Skip to main content

mm (SWf&ffitö® Öfnmch Dduw." Anrhydeddwch y BreninL RHIF. VII. MAI 1819. LLYFR 1. Éjfaith, a chanlyniadpechod cytitaf Adda ar eî hiliogaeth. l^ E ddinystriodd Adcla, nid yn" i cldoethinèb yrApostol • oblegyd p&* nnig ei hun, ond ei hiliogaeth synwyrtỳddai dywedycl,fellyyr aeth* hefyd. Am ei fod yn dad ac yn niarwoláetb ar bcrb dynyn gym- ben' holl ddynolryw, ac yn eu cyn- maint ag i "b'awbddyoddef y gosp. (Idiychioli yn y cyfamraocl a wuaetb Hefyd nid ■ yw* pechu, vma, yn Dtiw âg ef, ni aílasai dori y cyfam- arwyddo Hygredigaetb neu duedcì i niod hwnw, heb gymmerycl ei bóli beehu yn unig, ond cijjîawnì rhyw líiliogaeth i mewn i'w bechod. becliod gweiihredol; caúys un peth Mae cyfrifiad o becbod cyntaf yw bod yn'beehadur, neu gael ei Adda i'ẃ' biliogaeth yn caél ei bròfi eni felly ; ond petb arall yw pechu yu arulwg yti -yr Epistol at y Rhu- yn weitbredol. Yu awr, os daeth feiniaid, Pen. v 12, 13, 14- Lle marwolaeth ar bob dyn yn gym- mae'r Apostol yn dangos y modd y mctint a phechu o bawb, ac os gellit daeth marwolaeth ar bob dyn ; yn dy wedyd föd boll biliogaéth Adda gymmaiutí medd ef, ü phechu o wedi pecbu ynddo ef, yn weithred- bawb : Am hyrty megis trvsy un dyn v\, y rbai nicl oeddynt mewn bod y y daethpechod i'r byd, amarwolaèth pryd hwnw -, rhaid barnu, mai o t'wy bechod; felly yr aeth marwol- berwydd eu bod yn cael eü hystyr- tteth ar bob dyn y» gymmaint a ied^yn Adda, y dywedir becbu o phcchu o baẅb.- lionynt. A thrwy ei fod ef yn Dylid sylwiuad yw pechu, yn gwheutbur pechod, y pechasaut' yr adnod h«n, yu arwyddo dyoddef hwýthau befyd, mae'n ddílys fod cosp, er fod pecìiod werthiau yn ei beehod ef yn cael ei' gyfrif' myned am gwpedigaeth pecìwd, eto iddyht hwy. ni ddywedir mewn un màn, fod yr Gellircyfièitliù yriaith'ẅréiddio], hwnsyddyn dyoddefcosp beb fai, yn gymmaìnt a phechu o bawb • yn pechu Ac «r y«ellid ei gym- . . 5,wj « Yn r hym neryd we.tinau ?n y cyfryw ystyr, ^ £ f * • • mae n aiulwg > bawb, a eẅyllysio J r , , r ; „ J ' dJeall, na ellir ei gymmeryd/elly air ** u felly mewn amryw fonau, jn j Ue bwn; canys nid allai v"r ff> * Thess iii. 7- Marc. n. 4. yattdr/^lrfirunnW^SR^n^rtpilwnír LuC \.^3. JNl ellir dVKÿdr fo4- ÿẅtàlrodd gynnwys synwyr teilwng