Skip to main content

©(DILIBUrftlD ©WSTHfflBID» Ofnwch Dduw. AnrhyiÌeddwch y' Brenw. RHIF. VI. EBìiILL 1819 LLYFR I. •Effaith, tz chanlyniad gaîttíif^ pechbd cyntàfcih Mnèenicyìiûtf' '.'■ V- :-.••.'.*¥"'*' '.'.f-, ■'': \- - :*!,i î-'ii' I . U-/:"*'- í if^GY'NTAF, Trwy dori gorcbi ) ^Jjfn'dîÿdŷM, Daetlfetítryn; agored ymrny.'n Dtiw inewiy .përthyims i' í^Ŵgöfahít* JÖiiẃ;» -ac,.ýn/djdaẅs- ffrwyth prp'rî gwyböda'etii d,a adrwgí"* tyn^d/ig i farw^lâeul *dẃe'ÝW'--'ddo| (Vif, Haîogwyd á cììf^ynwýd oed'd, «.pjiâ. líetB a wüaetríài, öíhI j;ynhed(rfaü*éu*rW&aíd;Jfl çan- fel Hef/'fẁ?Mgyliŵdílî, á'i' al*R ì - Jyniad o'golíi deîw.Düẅ:: .'daeth eu, gyfrif.. cariad atyrtt eu%i$aîh'a'r cread- Yn bt^ise/^dn, Jìyclírỳ'n;cÿdwy- iiriad" ýn àng^y^ied'ro}; :yr hyn a bod adtketh.aitìyá"t*;oddiàr deirnlàd gcnhedhnld tjdÿriítìnjadan angbyf- o'u pechoti, aç~, wrth. glÿwed llais rtithlön yriddydt./; JDiaethanr.. yji Duw, y t&rawr cyfiawh,;# gälw farwòl, gan "i!iíí\>tẄ adaeí Dnw, arnyn't i ymddarigós ô'i-flarrn-i roì awdw'r •Tjywyií; áíí- feìíy yr oedd cyfrif am eu .cam^dd. cyhoédtíiad ÿ ddedfryd ddwyfòl ya Yntbummed,.'ýp'Á'j-röẁytl-allan o. decliTeu caél ei bhyflawui • "" Ÿîfý Ardd Edën, y ìre-býífỳSJ Ewiíw; âc 'lydd y.bwytai o hono gan farw y • fe'u gyrwyd, h>eẃ"nỳy*Stÿr, i 'rytt byddí fafẁi** "Gerj/ii. 7. Angbyf- arall. '" Am' hỳny 'ỳfA*rgíẃýdd:: jawndei- á^iîh'yrnddifadodd o'u cyf-. Dduw a'i baBfonodd ef äjlario Âidü lawncier'; hâlchder ,a ddistrywiodd Eden i lafurio y ddáefir", ỳi hoh"y'' eugostyngeiddrty,ydd ; anUadrwydd cymmerarsid et allan b'houi. Félîy; a il(lyfe.tJjo(kI*eu diweirdeb. Daeth efe ayroddalJan y dyn, acaosò'dodd Çydnabytidiactho-u npèthnt feicaii-' o'r tu allan i Ardd Eden; Geríibiad 'yniad ogoilî y ddelw'sánçtaidri hori:' aehleddyf tanllydysgẁydedig i gadw ^änys yna*; ,íei y. dyẃaid Möses, ÍFordd pren y bywyd." Genesis ii. i" Eu ÎÌyoàidlHyytit i'IJ dau a agdr- 23,24. wyd, á bwy a Wybuant èu bod yn Nis gelih- penderfynu pa hyd yf noethion." , \ ; •; \ arosasant yn éu cyflwr o ddiniwejii-»