Skip to main content

êéÊLS^ÊIm ©WYHHIDaDc Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin, ËHIF. V. MAWRTH 1819. LLYFR 1. MYFYRDOD AR ANGEÜ. (PARHAD O Tü DALEN 50.) ijyETH yw rbwysg a gogoniant, cadernid a boneddigeiddrwydd y byd hwn, ond mwg a ymlidir gan wynt, a thartli sy'n diflanu yn ddisymmwth ? Mae dyn yr hwn a fu gynt ar ddelw Duw, ar yr oJwg gyntaf yn ymddangos yn dra gogon- rddus, am dro; ond cyn gynted y tarawo angeu ei babelí briddlyd, a dechreu dryllio ei gnawd a'i esgyrn ; mae boll' ogoniant a gorwychder, gallu a mawrbydi, y brenhinoedd cyfoethocaf, arswydusaf, a mwyaf buddygoliaethus, yn troi yn gelan- eddau drewe'dìg, yn bridd annelwig; yn gyd-wastad â'rllwch yn iselder- au 'r ddaear. Gan hyny am fod angeu mor ddidderbyn wyneb, na erbyd efe neb, ac mor anorchfygol na all ì?eb ddiangc o'i afaelion na'i wrthwynebu, nid rhyfedd ei fod mor ofnadwy, a'i fod yn Ilanw calonau dynion-anmbarod i gyfaifod â Duw, âg ofnau, d}'chrynfâu, ac anobaith. Oblegyd nid oes yr un drwgweith- radwr collfarnedig, nad yw yn cry- nu pan. welo y croghren wedì ei godi, ar yt hwn y mae efe i gael ei ddibenyddio; neu pan welo efe y gefeiliau heieirn yn y tân, â'r rhai y mae efe i gael ei losg-wasgu i far- wolaeth. Fn nghanol gwledd hel- aethwych, canfuybrenin Belsassar fysedd llaw dyu yn ysgrifenu ar galchiad pared ei balas, " Mene, Mene, Tecel, Upharsin," y rbai a gyfieithodd y prophwyd Daniel fel hyn, " Mene j Duw a rifodd dy frenhiniaeth ac a'i gorphenodd; Tecel; Ti a bwyswyd yn y clorian- au, ac a'tb gaed yn brin ; Peres neu Upharsin ; Rhanwyd dy frenhin- iaeth a rhoddwyd hi i'r Mediaid a'r Persiaid " Cyn gynted ag y canfu y brenin mawr hwn yr ysgrifen ryfeddol, dywedir i'w liw newid, ac i'w feddyliai* gyffroi, ac i rwymau ei lwynau ef ddatod, a'i liniau ef guro yn ngbyd. Hyn a dyr grech- wen ybydol-ddyn balchaf,yn nghan- ol ei ogoniant a'i bleserau, pan welo angeu yn ysgrifenu mewn Jlýthyr- enau eglur ar barwydydd ei dy, ac yn argrafiu ar ei dajcen, " Duw a rifodd dy ddyddiau;" ac y bydd i'w ddydd gael ei droi yn nos dra- gywyddol, a bod Duw wedi ei bwyso yn ughlorianau ei gyfiawnder, a'i gael cyn ysgafned a gwegi; ac y bydd i'w Greawdwr hollalluog, i'r hwn y perthyn di'al, ei ymddifadu o"\ hóll ogoniant a'i gyfcetb, i'w