Skip to main content

Ofnwcli Dduìi'. Anrhydeddwch y Brenin» RHIF. III. IONAWR 1819 LLYFR I. EPHESIAID IV. 26, 27. DlGlWCH AC NA PHECHWCH : NA FACH- LÜDED YR HAÜL AR EICH DIGOFAINT CHWI, &C. lviÍAE rhai yn deall y geirian byn fel rbybucld cyfarwyddiadol, ac yn eu liegluro fel hyn ; ' Os byddwch yn ddig un amser, gochelwch bechu trwv iddo fyned yn anghymmedrol; ac os â felh', darostyn»wch ef cyn machludo hau! :' yr oedd byn yn orferiad hyd yn uod gan y Cenhed- íoedd ,- cyn i'r hauí fachludo ys- gyciwent law, a chofleidient eu gilydd : er cywilydd wyneb i Grist- ionogion, y rhai sy'n rhoi lie i ddiaìbl, yn ol yr hen ddiareb: ' yr hwn <t elo i'w wely yn ddìg, a gciffy cythraul yn gywely ; 'íe, nid yn unig mae'r diafol yn û wely ef, ond yn ei galon. Mae eraill yn deall y geiriau fel gorchymmyn, Digiwch, ond goch- elwch rhag digofaint pechadurus: Yn awr y íFordd i ddigio a pheidio pechu, yw, bod yn ddig wrth ddim ond pechod; ein dyledswydd yw bod yn ddig pan welom eraill yn myned oddiar lwybr eu dyledswydd. Moses lariaidd, yr hwn oedd yn ddigon pwyllog yn ei achos ei hun, eto nid oedd felly yn achos yr Ar- glwydd. Y neb na ciddigeddopan welo, neu pan glywo yr Arglẁydd yn cael ei ddianrhydeddu, sy fyr o gariad at tiduw. Dysgẅn oddi yma, 1. Nad yw digofaint fel y mae'n nwyd o blaniad yr Arglwydd yn y natur ddÿnol, ynddo ei hun na da m drwg; ond ar rai achlysuron, mae yn ddyledswydd angenrheidiol. 2.. Fod ffordd rwydd i fyned o'r bya sy'n gyfreithlon i'r hÿn sy'n bechadurus. Digiwch ac na phech- wch; mae hyn yn cynnwys fod yn hawdd iawn i ni bechu yn ein dî- gofaint; ac nad yw yn hawdd i ni ddii>io beb becbu. 3. Fod yn dra anbawdd, os nid yn anmhosibl, i ni ocbelyd pechu wrth ddigjo, os bydd i ddigof'aint gael gorphwys ar em hysprydoedd, ac aros gyda ni. Gall digofaint dramwy trwy y gwr doetb, ond mae 'n " gorphwys yn mynwes ffyliaid," Preg. 7- 9- ^^ diSof- aint at bechod barhau, ond mae parbau mewn digofaint yn bechod. I ocbelyd y pecbod o ddigofaint angbymmedrol, bydd y 1 beolau byn yn fuddiol.