Skip to main content

ŴÌi^ÌÎD eŴIÄ Ofnwch Dduiu. Änrhydeddwch y Brenin. RHIF. H. RHAGFYR 1818 LLYFR 1 1 Pedr ii. 17. Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin. (Parhad o du dalen S.) "^ÌîíRHYdeddwch y brenin." Gorchymrnyn moesol yw hwn, sy'n tarddu yn naturiol o'r pumraed gorchymmyn yn neddfyr Arglwydd. " Anrhydedda dy dad a'th fanij" neu fel y dywaid yr Apostol yn Kph. 6. 1. " Y plant ufuddhewch i'ch rhieni yn yr Arglwýdd." Mae un peth nodedig yn perthyn i'r1 gorchymmyn' hwn, íel y mae 'r Apostol yn sylwi, sër', mai '• hwn yw'r gorchymmyn cyntaf mewn adde^id." Gellir dywedyd fod áíldeẁid y'nglyn â'r ail orchymmyn; ond mi a ddewiswn alw hwnw yn hyspysiad cyííredinol, nag yn add- éwid neillduol, canys mae'n cyfeirio at gadwraeth yr holl orchymmynion- " Oblegyd myfi, yr Arglwydd dy Dduw, wyf—yn gwneuthur truga- redd i filoedd o'r rhai a'm carant ac a gadwant fy ngorchymmynion. " Feily y pumrued gorchymmyn y w'r cyntaf mewn addew id bendant, yn enwedigol yn yr ail lech, yn ein dyledswydd tu ag at ein cymmydog. Mae tri math o rieni, 1. Rhieni «aturiol, sef tad a mam plant—2 R-hieui ysprydol, sef gweinidogion y gair, a blaenoriaid eglwj'sig. 3 llhieni gwladol, sef y brenin a phawb sy mewn awdurdod dano. Felly yr un gorchymmyn sy iddynt oll, " Anrhydedda dy dad a'th fam." " Anrhydcddwch y hrenin.'' hyny yiv, parchwch ef, ufuddhewch iddo. î'r un' ýstyr y perthyn geiriau Solomon, yn Diar. xxiv. 21. f' Fy mab, ofna yr Arglwydd a'r brenin, ac nac ymyr â'r rhai anwastad." Ýn ol yr iaith >vreiddiol, nac ymyr â gwyr y cyfnewidiadau. Diau fod y gwr doeth yn cyfeirio ei ymad- roddion i ymogelyd rhag cyduno â gwrthryfelwyr (rebels) neu y rhai terfysgus vn erhyn y llywodraeth wladol. Meibion bel;al a gwyr i'r fall yw enwad y ihai hyn yn yr Ysgrythyrau. Dyma y rhai na fynent ymostwng i lywodraeth Saul brenin Israel, 1. Sam. x. 27. " Ondmeibion belial a ddywedasant pa fodd y gwared hwn ni ? A hwv a'i dirmygasant ef, ac ni ddygasant anrheg iddo ef." Un o'r rhai hyn a ddirmygoJd Dafydd ac nid ym* ostynai i'w lywodraeth ef, 2 Sam. xx. 1. " Ac yno digwyüdodd bori*