Skip to main content

ẄSÄM) ®W¥HMDÍD< Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y Brenin, RHIF. I.TACHWEDD 1S18 £LYFR 1. 1 Pedr ii. 1/. Ofnwch Dduw. Anehydeddwch y Brenin. ÌJ^N o nwydau natur ddynol yvv ofn. Nid yw ofn naturiol. ynddo ei hun, na da na drwg. Fe ddy- wedir am Grist ei fod yn ofni, ac iddo fí gael ei wrando yn yr hyn a ofnodd." Heb. v. 7- Mae ofn naturiol yn myned yn bechadurus trwy fod ya anghymmedrol, a bod anymddined yn ymgymmysgu âg ef. Mae'n gweddu i greadur ym- ddwyn mewn ofn. Mae Duw yn anfeídroî deilwng o ofn, " Ofnweh Dduw." Mae ofui ein cyd greadur- iaid mewn cymmedroldeb ac addas- rwydd yn ddyledswydd yn ol yr Ysgrytbyrau. Rhuf. xîii. 7. "Ofn i'r hwn y mae ofn yn ddyledus." Mae dau fath o ofni Duw, y naìll yn bechod, á*r llall yn ddyled- swydd. Cîeilir galw un yn ofn caethiwus, a'r llall yn ofn mabaidd, Mae/r ofn cacthiwus yn y cythreul- iaid, ac mewn annuwiolion, Iago ii. 19. "Mae'r cythreuliaid hefyd yn credu ac yn crynu," crynu gan ofn. Panoedd l'aul yn pregethu, " Felix a ddycbrynodd." Nid oès un gradd o gariad yn yr ofn bwn ; ond i'r gwrthwyueb, mae yn iìawn o gynddaredd a geiyniaeth yn erbyn Dnw. Mae'r ofn hwn yn cael ei wahardd i'rduwiol yn ytYsgrythyr- " A Samuel y bobl nac au, 1 Sam. xii. 20. a ddywedodd wrth ofnw-ch.'' Ond mae ofn máhaidd yn tarddu o adnabyddiaeth o Dduw fel Tad, ac oddiar gariad ato, a pharch iddo. Dyma 'r ofn sy'n cael ei orchym- myn yn y testyn sy dan ein sylw. " Ofnwch Dduw." Ofnwch ef ayd â pharch ac ymostyngiad iddo. Enw ardderchog a chyffredin ar grefydd yn yr hen oesoedd, oedd ofni Duw. Dyma 'r gair da a gafodd yrhenuriaid trwy ffydd.Heb. xi. 2. OfniDuw, a chiliooddiwrth ddrygioni Tystîolaeth Duw am Job ydoedd, " pad oedd neb cyffelyb iddo ar y ddaear, yn wr perffaith, ac uniawn, yn ofni Duw, ac yn cilio oddiwrth ddrygioni." lob.i. 1. Ofn Duw sy'n gwneyd y gwahaniaeth mwyaf rhwng gwl- edydd crefyddol a gwledydd pagan • aidd. Dywaid Abraham am drì- golionGerar,<eYn ddiau nid oes ofu Duw yn y Ìle hwn ;" nid ymddir- iedai Abraham ei fywyd i ddynion nad oedd arnynt ofn Duw,Geu xx. 11. Yn y darluniad a ddyry Paul am gyflwrarswydus dyn wrth na- turiaeth yn y 3ydd Beunod o'r Epistol at y Rhufeiniaid, mae hyn