Skip to main content

NEl', ílj Ríìif. 122. RHAGFYR, 1828, Pris 4ié. CYNNWYSIAD. 3 Coíìant Mr. ,T. Wiìliams, Llaner- • I Taflcn o Swyddogion y Llywodr- j| |} gain................ 553 i aetb. ........~____.. .."......565 jsj gj Attehiad i Ofjrçüaä ............ 555 ẃ I.iyiliyrau, ÿc. pj Liythyr fîarmon ar Êrddyganau ;7>. í3 Ar Aiísaiu gan Hen-y Marían .. 551 jp Cofiant lv.I. Farry . .......§58 M -U>ori td Addoidŷ Lhinwyddyn .. 559 (&■ Ba&ddÔnŴeth.—Marwnad ìtoger ij Meredith, o Öràwgftiiydd .... ôül & Hanesiaèth Gartrefòl a Thramor. fi Bysbysiadau Cenadol ......562 Ej Vr [uddewon ................ 5j54 |j Cyl'reithiau iSewyddion—Trwy- ddedau Taíarndai Cví'icithiau vr Yd ib. ib. Rhestr o'r Barnwŷr, &c.......ÖG6 _ Agoriad Addoldỳ Aberdyfi ----- *^*Pl CvmdeithasGerddorawlTregvnon ib. g M'arwolaeth y Pareh. T. Hugb.es 56? Ljl Tir Groeg.................... il>. Ljj Gibralter .................... ib. fëL Y Rwssiaid a'r Tyrciaid .......'fa W\ Y Brenin.................... Yincra«dwr Rwssia .......... w. h Ymerawdwr Twrci Portugáí • ........ Yr Iwerddon .... ^arth ra Llundain .......... tü.j^ BiW Gvmdeithas--------.______H>- g - .....5I;îk Tarth jm Llundain .......... îe! AT E2N GOHEBY/YR. g 3 F.in. (hTÌnmicäau at ienwi i/ Goìeuad oddiwrth em fyddìon Ohelmyrajn y »Ẃ Jg íj diwcdda, ÿdynt a ganlyn ; Dcriiyniwyd Hanes cysscyrìad Fylwys plwyí', gan [^ ÿl ^'. / L*Hf/; 'b y ddwỳ natur ijn Mìarson Crisi ar yynyhancdd, gali Ë, l\ [\ 'îì Syhcadau Icnan ar Oiyyiadau Gwilym Alaw ar liu- noen dyn. GoJ'ynìad I. \jè. t! Jones ar Dat. xiii. 8. ' Gofyniad llhifyddoi Llwydarih. í'.uyiynion i wrlh- g p nmnebivyr Addcjdỳ y Trcfnyddion Caljinaidd yti ~Siìrcf ji'yucn, gam '. 0. js 9 l.ijiiiyr oadiwrtii y Cmhadwr, y l'arch. T. Parry o Midiìlciown, yn Amcrica. |a jp Gofynrd I. II. ryw ywcsiiwn o bwys, yn fyr ac yn eylur, a nyai a ycìsiwn ci at (S [3 tcìtcf- oìiid ywcii /'yddai hynŷ na thafiu anfri ar un IJuid grefyddôl? NidoŷS jfi 0 eaw wrih y llythyr a yynnwysa Brydyddiacth Dafydd ddu,ant ityny ni chyhocdd- liii 3 ir cf Gwncir s'yiw o'Ofjniad I. Joucs. G w ! )Y. i.uhc foâ Gtfyniad y />'«•- l%í ç| hrmanlhid wcdi ci atieb." íiysbt/fjwn< i l). I.l. j\>d Marwaad Mr.R. R. wediei Í5 ri chyhocddi ipi y Golruad cisocs, ryw c'mèer >/n ol. \ÿ "3 ^ Ccllir cael y Goîcr.nd yn Neheudir Cymru, gan Mr. Rol)crt Davics. g ìj Drí'pcr, AberystwyŴ—Mr. ^\ ilHam Green, "Abercuron—Mr. Grhi'th Thomas, S rj Ncweastlc vù Emlyn—Mr. Tiiomas 3enkins; Boo^biùder, Llangeítho—Mr. S uJohn I)avic's, r'joohscilcr, Tn'degar— Mr. David Thomas, Fuller/Cardigau— ^ 3 Aír. Solomon U'illiams, New Quay, ^.e.—Ae ya Llunduin gan Mr. J. Joues, j^| 'î Luohsoller, S, Duke street, Smithíieìd. íH 5 ' g f BECFMUER, 1S28'. • , \Á CAKi:iaiiON : AU<5RAFìWíi>, ÀC AK WERTíl GA^ 3. l'.VKKV.