Skip to main content

*K2E*îMrSt^^ NEC, i =— '' p—- ■ _ ì ■ Rhif. 121. ' TACHWEDD, 1828, Pris 4*e. ; CYNNWYSIAD. | Cofiant .Mr, J. Williâms, Llaner- í gàin............. .'. ; j Perygl o'r ddau tu........ I Ffyddac Ymarferhid • .;'i'. . . I Annerchiad i Ieuengctyd .... I Gofyniad .............. I At'tëbiad- . . . ,.......... j Llythyrau, *<*. • Y rhelyw o un O. Wiliaras . . . ' Cofiant Ed. Parry ........ Attal dywedyd ........... Ffynon Elian......... . . 529 532 iL ib. 533 ib. 536 539 541 542 Cyaghor Meddygol . . ...... 543 Cymdeithasiadau......... ib. Barddoniaeth .......... 544 Hanesiaeth Gartrefol a Thramor. Hysbysiadau Cenádol ......545 Cyradeithas cadw y sabbath .... 549 Ymwrthodiad a Phrotestaniaeth yn Rhuíain........ . . . ih. Adferiad yr Iuddewon ...... 550 Newyddion Tramor. Y Rwssiaid a'r Tyrciaid ...... ih. Amrywiaethau ..........551 AT ÉIN GOHEBWYR. ■ p Cymhellwn sylw Darllenwŷr, Gahebwÿr, &c. ar y erybwylliadau sydd jpi I eanlyn :—Derbyniwyd Sylwadau ar barhád mewn grâs, gan W. L.— Parhád | ysgrif Gomer ar Àílu, tfb. Crist.—G.({fyni(ul Ieuan Lìeyn.—Atteb Pen-y-Marian | i I— L— ynghylch Cnocwỳr mewn. gwaith mẁn, S(ç.—Eìlun-addoliaeth yn, | Nghymriij gan 0. T. I.—Gofyniadau Julian.—Triosdd o'r Ysgrythyrau, gan 0. T. I.—Go/ýniad E. H.—Marniuul i Mr. Robert Griffitlis o'r Bala,'gan Ddafydâ' Cadwaladur.—Gofynian Inan.—Sylwadau a'r Wisgoedd, gan Llwyd- arth.— Ysgriý'arall 0. T. I, ar Falchder.—Lì,ythyr oddiwrth Mr. Isaac Iluyhfs o Ajjfrica.—Tehygem y gailai C——s,.ond dodi ei synwyr ar naith, attebei Ofyn- ion et hûn.'—Ymddengys Sylwadau Garmon ar Erddyganau yn y Rhifyn nesaf. 4§T Dealled y Darlîenwŷr ÿn gyffrcdinol y bydd ein Rhifyn am Itagfyr yn gorphcn y pnmmed Llyfr, ac' yn cynnwys Dangoseg pr unrhyw.—Peth arallyr, I oeddyni am ei hysbysu yw, fod llawer o'n Derbynwýr wedi anfoti ut^om erfyniudau taerion am ini o ddechreu y ehii-eched Llyfr y fwÿddyn newydd nesafa rhayüaw chwanegu hanner ■pamtrlen.at bob Rhifyn,. ac feìly ei wneuthur yn werth chwe cheiniog, fel Cyhoeddtadau misal ereììl. Pe gwyddem y rhoddai hyny foddlondeb cyjfredinol i'n cyd wlddn-ýr, cydsyniein ; ond àroswn fis i ymwrando, gan ddeisyf cacl mewnfforda ddigost ein hysbysu ymherthynas i hyn. ^° Gellir eael y Goleuad- yn Nehendir Cyntru, gan Mr. Robert Davies, jpraper» Aberystwyth-^Mr. William Green, Abereuron—Mr. GriÔith Thomas, Tíeweastle yn Emlyn—Mr. Thomas Jenkins; Bookbinder, Hangeitho—Mr. lohn Davies, Bookseller, Tredegar—Mr. David Thomas, Fuller, Cardigan—- Mr. Solomon Williams^ New Quay, &c.—Ac yn Llundain gan Mr. J. jones, "ookseller, 3, Duke street, Sinithfíeld. fQVEMBEB„m&. CAEULLEON : ARtíRAFrWYD, AC AR WERTII GAN •>• VAKRT.