Skip to main content

|îSffiS8&£^&^ NEL', '■feglẅgraton Üiôpcŵitẃ5> Rhif. 120. HYDREF, 1828, Pris 4Io. CYWNẂYSIAD. Cofiant y Pareh. A. Hay .-.-.. s.- | Ystyriaètbau bor,eiiol,.&:c. ...... I Gallu awdurdod, &c. Crist...... Gofynion, $c. .................. Attebioiu, S;c. 1................. Llythyrau, OfC. I Un oddiwrth ydiwedrìar O.Wms. Hjelaethnyydd y Gymracg....... Gçiriau r.naddas________•.*.♦*;♦, Gofiant Ed. Pbrry, "Brỳn-bugad'. '. Prynctligacth .'..:;.'.......... Cynghor Mcddygol............ BÀRDDO*IAETH.......„... ,....... 505 507. 508 509 510 510 515 ib. '5Ì6 518 5H> 520 Hanesiaeth Cartrefol a Thramor. Ysgolion Swydd Drefaldwyn.... 521 Hysbysiadau Cenadol..........523 Caeth-Fasnach................ 524 Ncwyddion Tramor. Y R-wssiaid a'r Tyrciaid........ 525 Portngal.......i.............. 526 Spaen........................ ib. Tir Groeg.................... té- St. Petersburgh .............. fb. Yr Iẁerddon.................. ib. Amrywiaethau................527 Peroriaetii {Horsîey) ........ 528 AT EIH GOHEBWYR. Ein Sj/lwnodau, misoly tro hwn ydynt y,rhai eanlyiicli—Dcrfryniwyd Gofyn- iad Rhifyddol Horatio Darics.—Marnna'd IYm. Oliwr gan J. Ph—Traethawd Gwilÿm Älaw ar Adsaih (Echo);~ 'ac un arall o rmiih yr\mrhyw ar liiv crwyn dynolryn.*—Traethawd yn crbynoalchder gan O. I. T.—Hcddyw a Fory, gan y Tardd E. Thomas.-—Gofyuiadau-1». M. Glan N—Tratfhan-d ar analìu dyn gan R. H.—Gofyiẁidy BwhwmanUyd.—Gofyniad Morwriaithoì gan Onesimus. ~Gtìfynktd I, P, LÌAndeilo.— Yr ydym yn harnu niai nid doeth fyddaii ni gy Jwcddl ncmawr yn ychwaneg o Ofynion yn y Çyfroî hnm, am na cìlir eu ìwttefy yn yr un llyfr ; 'ÿa'n' hfpiy'c'yhÿtlòrem 'y rliaí 'sýdd a blŷs a dajm i ysgrifcnu, arfcryd yr unrhymi ctttebỳrJwi sydd nedi ■yntddangos cisoes.—Nidarfcn>* gyhocddi Go- heindéthauo fatìíyr. aiddo Ap.Ioau Glan Afon heb enw prio'M a thrigfa yr Ys- grifcmydd.—Diplchmiihi Gohebydd pddigerttaw Rhuthin am ei cicyílys da ; ond g\vybydded mai nid cryj' yw cin coel yn naroganau Jíobert AfaYwt, $c.—Drng gen- 'nym na chàŵsemHdnci Üymdeithasiad Caernarfm mcwn prÿd i ymddangns yn y Rhifýi hnw.— Yr ydym yn deall fod Cymdcithatiad s*ydd Forganwg i gael ei chynnalyuAbcrafely Hydrtf ìôfed, a 16>*7. CAE*"lEOf! : ÁBGRATI%TB, AC AR WERTH GAN J. PAHRY.