Skip to main content

szv, n Ŵaîjîro&aetí)* MÜBi^ J.ffig,.^;'•«'..;>, Ŵs^^j CYNNWYSIAD. fe?. lav • . Ì4, 15 òn . -. 481 483 .484 ib. 485 ib. 487 •Saeeeoeg tu, jÿc, ............ 487 vii i ■ ............ 489 Parry, Bryn ____'.-... ..'.-. 490 ol&eth. Marv . .,..........404 irwnad Jonn .'..!. —:.. i9,ì . »■ , Q I )HC'S........ È&ì* fcTmya .. .............490 q ben Clo.ehdy . St Llündain.......... ib. Bedd-. ,.atf ...'.'.!..'.'.'........ rô. Myfyit jdineẃn'Myíiẃènt .'.*.'.:: ■ <ôi Hanesiaeth Cartrtfoî a Thramor; Senedd Prydain Fawr ........ -a llysbysiadau Cenadol.......... 4£ Agoriad Capel Ruthin ......... 4f Cvindeithasiad Llanbedr....... . 6 Y Russiaid a'r Tyrciaiídw ...:... 5Í Portugal ........,.....•...... ' Ysbaen ........... <í. .'.^....... j Damwain trwy Fellten ......... i Sylfaeniad Tolidŷ newydd, yn Liyerpool ........... í ...... ib. .Prawf Gwasgod goreyn •..U..-_. -f ':■}.|.001 Ym.drovbi inewn dwír ocjr i .7 ..> iL Lloìruddiaeth ,..............'. îb: Cymdeithas Diwygiad Brytjinaidd Ö02 Rhyfelgyrch Ffraingc.......'.'. .. ib. Yr Iuddewon...............ii ib. Barnwyr Cymru ...,.........." ib. .Iwerddon..................... il, 1 Duc Clarence .............. tb. Amrywiàethau................ f>Q'ò Peroriaeth (Peking) ........ Ò04 AT EIN GOHEBWYR. Hỳsbyswn y mis hwn t'w eyfeülioji yohebawl a'n darllemçŷrlliof>og,.ddarf,,dtt i ni dderbyn, o amrywiol barthau o'r wlad, y Gohebiae.thait canlynol • Bytrytaŷiad *§ Mary Jones Glanlery Sir'Àbertetjì—H anes yr ymwcliad rî'r Ÿsyalwn Sabuothol\& *-'*vy j-^#.i*(*yyw#ç, % m;« jiswiiuti uttn i'iti t*t/jutii ju jv. utiuta----\. tçjtctt k*«u i . ja. (/fw DraeÙiawd ar Hanes lìalaam, (anyhyjfi'rcdinoì o faiih yw) ,• ond y mae y tíodiadaic ti> crybwyllcdiy, «Vàddysgiàdau' fnbi ioì ÿft hynod o addns. ' g fëêT Oellir cael y Gjoleuad yn Neheudir Cymru, gan 5E"% Robe.rt Daries, Jí Drager, Aberyptwytlì—Mr. Will'iam Green, Abereur'ou—Mr Griítìth Thomas, S Mewcastle ýnEinlyn—Mr. Thoinas Jenlcins, Bookbinder, Ll'angeitho—Mr. fej John DaVies, Bookieller, Tredegar—Mr. David Thomas, Fuller, Cardigau—S Mr. Solomon WilHams,- New Quav, &c—^e yn. Llùndain gan Mf, J. Jones, fÜ BookselIer,.3, Dukestreet, Smithííeld. gj SEPTEMBÈIÌ, 1828: fe OAEHitBHJN : ARGUAri^PFYOi AC AR WBRTB Gil* 1. rA«-KV. ''