Skip to main content

D'&I&Ú.M> -(BTOiSftlh Sijlcljgtŵn <&\®%bẅàtfÿ. 1 :Rhif,117, GORPHE]SIHAF, 1826,' , Pris ~4*c. % CYNNWYSIAB. p Cofiunt y Parch. T. Scott...... 433 sj íeuo ÿh ançbymharus.......... 437 fj> G.àfgmoni ìfc.................. 440 Attcbion, $cj ..............____ 44} j yjjỳthyrau, <%-c. {0 Pethau i'w diw,yg'io............ 412 | á Cofiartt Thog. Pàrry o Langwm.. 413 ! ?j Coíiant E. Pàír^fLansanuan .. 446 | [îî Cymdcit!nìsiadàn--Llundain--Ab- . ÍÇ| ergwaun—i.lanidiò'es— Ahérys- £j tv%h~Bala ... r?........... 448 gj Bauüdoniaeth,............... 450 Hanesiaeth Çartréfol a Thramor. réj Cylchwyliau Cymdeithasau Crc- H fyddoí vn Llundain.......... 452 jej Y Bibì-Gymdeiíhas............ tb. @ Cymdeithas Genadol Llundain. . <■'/>. |=ì Cymdeithas Rhyddid Creíyddol 453 id C ymdeithas Diw ygiad Morwyuion Araeth Baehgenyn ............ 454 MarẂDÌáèth dau o fechgyn vr Ysgol Sal ............-----'. . ih. Senedd Prydain Fawr.......... 455 Ncwyddion Tramor, <S:c......... 456 Üi & l f sylteádat senüol .•—/,» AT EÂN GOHSBWYE. lyjẅl a dÿbiìwi yn ddyledua cu cyfieu ât iätfiil v Gohehiaethau i"od—Pécieòd yiih </■ í .1/ më ÇtteSimus.— .•!>; (i-ff-l: Ìlt,!illt 1 <f«l<iu fíesbo «<• amlen Ithi, wÂJöŵìfaâ <'',;''', <îi l /.;,íîí/.----!..-;/; <</ «/• y Ue.—( , Chreefror- aí •/ pm hmn y mis cth, gan Dysgÿbl.— Ojýniad Scriah ỳan ìiams oV Amcrica— «/. v. 8. Cnfcir'.nn ■■•/< n:r cy- H //ìnafcr nìeìt ru i,r al!i uiö-ygiô, yn i/ j d,.',. ./..■;.?. —íìjìì/ j»; odíiiifcrH'ìir îìhu (fí _/'»/(/(/ bynág, < [JCg //< . .',/,/,/ u t'f«n .1 /, itit; « r% r%ce/! .;/ cg/W/iní HÌHtúm pe ÿ' •;/(,•» addysg odáìmrtJi+rai o'i syhet </..:•..—Äfn tìc-iinlau ijn ii 'j'óitc'.f yr ydym >;n cìi.o'cró;;::. ffëiltts gojjh cijh:.c<!dì, a /;;/;.•(/ oddiar garçdig+reytättày^ìyn cjj/aflŵifẁi^r amddiŷ'ipiiad t*n gtŵrda ein huaairt. Itíae yn yngifUtrujosfod Ua >«",;//• ' ;/»;rcij v)i jifn'i: 11111;, aft ujdj^if-'-d 'yr aiunjiiol leisi (Air) nag (<'/• Isitla.iv (ìîaás). ,*Ljiîignovìr trmyni i niahanredol gydgordio ffr ìsala.c^* .•/..■■ itfj'l •".•:;* <.■••• 8« </-\faìu (/.;í britMloî aceniadj a th.i_■/',• taraniadau amsýr bydd cu gtcäiih yíi //<////;• .'/•<;<•,•'; deròyntol.— Dioíciirm ynt/hiilch l.hfrat Pr Deillion p'e cÿfdhsoddai ýnhydig : y maicr.— V>- ydym 1/11 cydjiabod ein bud ijmhci!. ;<n oí am yr hyn ;jr crfi/niun cn hamynctltl, gan ddêisỳf arp tcrfyuau rhagor tih ('ijich'jroiin Gÿmreìg araU. JULY, 1828, aacsacti /t/attat run.—Yrydym •>h, ì'cthau i'w ; . ;i ''-.-/ •';/ !/ ?/ GohJèydd cyhoeddcm : pa cjìiìiifcro rcol- i'irniaid i ni. ctt fii gystal ag cr r 0 Gyfatisodd' u à'r Cyfalaw 'a'tu am .1 boh Utnis yn dÿlynol (coi>secutive); :atingof tjöie); ac ŷna GchopwT a ysgrifçnodd f.rij cclfjdiL ac ctjlnr. ar la /lanrr o'n Gohehtíỳr, ystyried eufýiigdrattin gj C'AEULI.EOIS : AltGHAÌ'i-.Wi), AC ,AR Wr.UT!l GAN J. PAP.Ur. B