Skip to main content

u^ *çx-# +* öŵ^ /^f /*</ 9. LuUft4J 3 g NjECj (SMíJgra&n #*&#&&&<#$)♦ Rhif. I to. MEHEFIN, 1828, Pris 4íc. g « -1 OYNNWYSIAD. Cofiànt t Parch. T. Scott...... 409 Annerchion Dt'arebawl ........ 411 Gofynion, V.................. 412 ÀUebion. Sfà. .,................ iô. Lhjthyrau, *$c. Annerchiad at y Dr, Ẃ* 0. Puglio 41G Yr íaith Gymraeg ............ 418 A'isain ( Ec4o) ................ 430 Gofìant Edward Parrr ........ ib. Agoriàd Addoldŷ .............. 422 Blodan dewisol .............. iò. Bauduoniaeth-. sef Üfarwnad y Purch. L. Lewis, gan W.W'iliams 4%ì Haneaiaeth Cartrefòì ct Thramor. . Cylchwyliau ( fiudeithasau Cref- yddaJ yn Liundain .......... 127 ( Cymdeithas (renadul yr F.glwys i/>. Cymdeithas Werddonig Llnndain ib, CymdeithasGwrth -Gaeth-fasnach ib. Cymdeithas i attal Cardota ___ 42S j Trigoîion y Byd .............. 429 Scnedd Prydain Fawr ........ ih. Newyddion Tranior............ 431 Breeh y JJuchod .............. ih. Méddyginiaeth i'r Crwy ilelyn.. ib. Amrrwiaetbau................ 432 AT EIN GOHEBWYE. F.in nodiadau Gohebiaethol âe ereiìl y mis ìin-n ydyis y rr.ai a ganlynant:— Derbyniwyd Pennillion coff&dioriaeth gan (Jntsimus.—fìanet Deiìmon yn dysgu Iihifyddiaeth, gan E. /..—Agweddan anaddas mewn Addolìa&j gan Sylmedgdd. — Ÿsgrifiau Líwydarth.—LÀong ffugyrol 'l'ynis, Etet. xsyü. 3, .\c. gan I. I—. Çẃynìon A A I) D.—Derbyniwyd hefyd " Ychÿdig Goffadwriaeth am Thomas Parry o Foelfte-fawr, plwyf 1.l(tngn■ìn,', yr 'hyn a gaìff ymddangss yn ein Hhifyn nesaf—Drwg genynt ddarfod i rytv amgylchiadau anocheladwy cin Uüddias i ddodi Tón yn y Rhifyn hnm. ft*T Alae y Cyhoeddwr yn dymnno hysbysn Pw gyfeillion ei fod ef wedi synnuì etto o'r Älasnachdŷ lle y bn yn jddìẁedd'ar i sefydfa í'wy cyfteüs i ddwyn yinlaen amrywioi g-ang-enan ei fasnach, sefjyb. 98, Ea&tgate Stneet, y trydydd drẁs Òddìwrth yr eiddo.I/y. Lloyd, Dritggist. Ond ni una liyny ddiin gwahaniaeth yn nghyf- eiriad llythyran, &e. eanys nid rhaid oiui hyn, J. rarry, tiooteelter, JUNE, 1828. l'hesie CAF.r.LLEON : ARGr.AFFW V U, AC AR WKRTH GAX J. I'AKKV. tó