Skip to main content

C&Á.1 /P&ŷfr^? i l NBV, Rhif. 114. EBRILL, 1828, Pris 4*e CYNNWYSIAD. Coíìant v Parch. Jobn Ncwton .. 361 Beth Yŵ Gweddi ? ............ 864 Gofynio.:, $c.................365 Attebion, ffc. Eí,rlurhád ar íoan xxi. 25....... ib. Sylwadau ar Ezec. xxiv. 27.....366 Cysondeb 2 Br. viii. 28 a 2 Cron. xxii. 2.................... 367 Eicìurhâd ar Ps. xxiv. 7. ...... 368 Sylwadau ar Zech. vi. 13....... ib. Cvíìeithiad Emvn Saesoneir------ ib. RÌiiívddiaeth ..".........".....369 Parhâd Hanes Caerllüon ib. Llythyruu, áff. H Anrnharch ar Addoliad.......373 S Canu Emynau Saesoneg......375 S Yssroì Sabbothol ____........ ib. £ Cûfiant y Parch. E. Evans.....375 g' Cymdeithasiad y Wyddgrug. . . . -377 g Test Sç Corporation Acts.......378 |é! Barddoni aeth.......... r..... ib. Jg Hanesiaelh Cartrefn'l u Thraiti&t. tó Senedd Brvùahi............379 g Y Tyrciaid, &c............. 382. ê Pygwyddiadau,-Damweiniau, &e. tẁ..g PËroriaetji (Ioò) ......... 38Í ttj AT EIN OOHBBW7H.. gj Dcrbyniadau gaheban-l y tnis acth hcìUo oedd^y rhat a gcnbjnant:—Btodau j^ dewisol, gan Gutìclmtis B-n-r.—G<fynittd H. J.ìn-r-g n.—Sylwadau I— I— \$ ar y Cnocwŷr nwtrn 'tiùngloddiau.—Gohcbìaeihau ì— //— D-ntf-rd.— Ym- H ddiddan ysbrydol, gan L W.—Aticbiad Bro Cln-yd i Ofyniad Onesimm.— tó Gofynion Y Lleiaf—Nid ocs gan y Bìbl utteb Vw roddi i Ofyniad lcuan, tó ab loan Gwilym'.—Barnn yr ydym fod Gofynion JT',/. yn rhỳ ddìstadl i'w fej d«di yn y Goleuad.—Cynghoreni Ì\ ilym ah loan iymarfcr ychwancg a clu.fan- Lj soddiu'rgynghanedd.—Gn-neirsrhvo gais ■'•'. 11.«»; gyfteithiad'or lìyihyr a Lj grybwylla èfe.—Gwncir dcfnydd o'r haius 'ìorygittd mocsau yn y.Rhyäiun.— WJ Gwubyddcâ loan cin hod tced'i addan- na chyhocddcm uu dychymmyg <>V Bibl— g Nìdhàwdd dirnad amcan Gofyniad IV. /. ar Act. iv. 12.—Mae Gofgnìon 0. R. g i.V eiddo Dysgwyliwr yn a'ddasach Vw gofyn i bersonau neiilduol nag r<v cy- Jÿ hoeddi mewnCylchgrawn.— Tybiempcbyddai i Gyfansoddwùr ÿ Tónau Meròth g a St. Hilary's edrych dros eu gwaith, y mnfyddenf ŷchydig naUau y byddai yn S ddymunol eu diwygio cyn cu cyhocddi. — Yr ydym ttn ddiolehgar iatcn am jg Farwnad Mr. Lewis Lcwis. ' H CAERLLEON: fc ARGRAFFWYD, AC AR WERTH OAN f. PARRY. |