Skip to main content

KEU, ŴglcftgratDn ẁtoÿboî»aetfj+ Rhif. Ii3. Cofiant y Parch. I. Newton ------337 Am wîr weddio................ 341 Gofynion, $c.................342 Attcbion, fyc. Ynghvlch y Gawod Genllusg yn 1820 .................... ib. Cynllun o Ddosparth-Lyfr Ysgol Sabbothol.........____... 345 Ynghylch Adsain (Echo) ...... 346 Hanes Dinas Caerlieon .,...... 347 Lhjthyrau, tfc. Marwnadau gan y Parehedig W. Williams ................ 351 Hanes Ysgol Sahbothol ..... ... 352 MAWRTH, 1828, Pris 4íc. CTTNNWYSIAD. Dvsgu mewn henaint ,......... 353 M'arwolaeth Mr. R. Griffith, Bala 354 Cynghor Meddygol, rhag Daríbd- edigaeth (Consumption) .... ìb. Barddoniaeth................ 3Ô5 Hancsiaclh Cartrcfol a Thramor. Agoriad Senedd Prydain Fawr.. 356 Cyfreithiau Bwrdeisiaeth a Phrawi' íYnag ............ 357 Marw wrth Fwrdd yr Arglwydd, ib. Barn am Gabledd '............ 358 Cymdeíthas Goror Clawdd Ofi'a, ib. Amrywiaethau................ 359 \ Peroriaeth, (Birmingham) .... 360 AT EIN GOHEBWYR. Ein cyfarchiad misol y tro hwn sydd cr gwneuthur ŷn wybyddus yr hysbysiad- au amgylchiadol a grybwytlir isod :—Derbyniwyd ysgrif Pclican yr Anialwch ar Iamn Crist.—Atteb Qucrcus i Ofyniad Derwen.—Atteb arall i Ofyniad Horatio Davics, gan Glan Ogwcn.—Atteb Oncsìmus i Ofyniad Glan Ognen.—Cyn.ghor Meddygol gan I. R. Gofynion I.—Agoriad Addoìdy Tal-y-bont, gan lornrrth ab Ioan.—Gofyniad Glan Ogwen.—Gofyniad 11. — Yr ydym yn mcthu gwybod pa anhawsdra ŷ mae Gershóm yn ei ganfod yn yr adnodau a grybwyìla efc: da fyddaiiW rhai a ofynont y eyfryw gwestiynau hirion nodi aìlan yr anhawsdcrau afyddoyn ymddangos iddynt,fclyr arbedcr y mcithdcr o csbonio tair neu bedair o adnodau er mwÿn egluro un anhawsder.— Yr ydym yn dra diolchgar i Mr. Henry Edmunds am ei lafur a'i ffyddlondcb yn anfon i ni Farwnad Mr. C. Basset; ae yr un mor ddiolchgar j'yddem i Gulielmus am y Farwtiad arall a grybwÿlla efe.—Drwg genym nad allem ddeall Gofyniad Ioan ap loan, ynghyfch y priodasau cyn Abraham ^ canÿs ni welsom crioed y llyfryn y sonia efe am dano. MARCH, 1828. CAERLLEON: ARORAFFWYD, ac ar werth GAN J. PARRY. gj ÖâSîfiîljCíî^^