Skip to main content

ì ÿp. »8 B ŵgttffgrfttott ^toaboì)detlj+ Rhif. 110. RHAGFYR, 1827. Pris 4ic. CYNNWYSIAD. Cofiant y Parch. Mr. Romaine .. 265 Ymddyiìdan rhwng Eí'rydydd a Dysyml ................... 268 Mawr ddrwg Pechod.......... * 271 Gofjpúon, Sfc................. 272 AÛebion, <ÿc.................. 274 Llythyrau, 8{c, Dyledswydd Meistriaid, &c.....281 Raiiüdoniaeth (Carol Plygain),. 280 Hanesiaeth Cartrefol a Thramor. Hysbysiadau Cenadol.......... 282 Hanes Amelia Gale ............. 283 285 288 Ysgalion Sul swydd y Fflint Y Grocgiaid a'r Tyreiaid .. AT EIN GOHEBWYR. Wrth eich cyfarch ar ddiwedd y fiwyddyn hon ctto, dymunwn ddychwelyd diolchgarwch am hob caredigrwydd yn yr amser aeth heibio, ac hefyd erfyn parhâd o'r unrhyw yn yr amser sydd yn dyfod.— Y Gohebìaethau a ddaethant i law ifn ystod y mis diweddaf oeddynt y rhai isod:—IV eiddo Minimus.—D. E. D.—S. T.—a J. IV*.—Dioìchwn amhanes Cymdeithasiad Dolgellau ; ond drwg genymna ddeathai ilaw ddiwrnod neu ddau yn gynt, fely cawsai ymddangos ynei ìe priodol yny lihifyn hwn ; yr oedd genym reswm am y peth y cwyna yr ysgrifcnydd o'i herwydd.— Yr ocddym n-edi bwriadu Tòn i'rRhifyn hwn; ond méìthder ysgrifau, a phwysfawrogrwydd y newyddion a'i cauodd allcin. Dysgwyüasom air oddiwrth gyfansoddydd y Dòn Heber, i gyfarwyddo diwygiad ei haceìiiad, neu ganiatâd i'n Beirniaid wneydhyny.— Yr ocdd amryw Ohebiaethau ercill wedi euparotoi i'r lìhifyn yma ; cithr oblegid yr achosion crybicylledig, hwy a oedwyd; am yr hyn y deisyfwn amynedd yr ysgrifwỳr tuag atom,—Nìd cymmaint cymmwynas y cÿfrifir Gohebau a anfoher i Gylchdrcithiau ereill.—Onid Gwybyddusi'r gvbr otldi gerllaw rhyw Fettws mai ein rheol arferolo geryddu Gohebwŷr na thahmt en ìlythyr-doìl ydyw peìdio cyhocddi. eu hysgrifiau ? pa faint mwy rhcsymol ein hesgus panfo'r doìl yn dd\vbl,/W ar yr cìddo tff NEWYDD EI GYHOEDDI, AC AR WERTII GAN 5. PARRY, AIL ARGRAFFIAD O WEDDILLION DETHOLEDIG Y Parch. JOHN 3IASON, Prîs 6c. wedi ei waio, a 9c\ yn rhwym. |J DECEMBER, 1827. CAERLLEON : AIUÎBAFFWYD, AC AH WERTH GáN J. FÌaUY.