Skip to main content

NEC, €5gld)Svaton ŵpoîìdetí. Rhif. 109. TACHWEDD, 1827. Pris 4lc. CYNNWYSIAD. Cofiant v Parch. Mr. Romaine .. 241 Sylwedd Pregeth ar 1 Bren. 16.34 243 Rheswm a Dadguddiad........ 245 Temtasiynau................ 240 Gofynion, ífü................. iò. Attcbion, èic...... .......... 248 Llythyrau, fyc. Sylwadau ar Ganu Mawl ...... 250 Yr íaith Gymraeg ............ 252 Silliadaeth"Gymreig .......... 253 Eshoniad ar yr Hebreaid ...... 254 Cymdeithasiad Pwllheli....... ib. Agoriad Addoldŷ Llandegle .... 255 Cynghor Meddygol ...........' ib. Beddröd Ezeciel.............. ib. BaRDDÓNUETH.............. 256 Hanesiaeth Cartrefol a Thramor. Hysbysiadau Cenadol ........257 Cŷmdeithas Biblau ..........259 Ymwrthodiad a Phabyddiaeth .. ib. Cymdeithas Prophwydoliaethau 260 Iuddewon vn China .......... ib. Pleidiau Crefyddol .......... 261 Dochreuad Gwydr.......... I ib. Pont Newydd Caerlleon ...... *&• Eglwys Newydd Caerlleon......262 Y Tân yn Nhalacrau.......... 263 Amryw'Ddamweinîau ........ ü>. Gostyngìad Rhenti .......... 264 Rhagorìaeth rhwng 1727 a 1827 ib. Amrywiaethau ............• •.. io. AT EINŴOHEBWYR. Er ìiysbysrwydd i'n Gohebwŷr, ac er ein hwylusdawd ein hunain, yr ydym yn cÿmmeryd y cyfie hwn i fyncgi ddarfod yn ystod y mìs i'r ysgriýau mnlynol gyrhaeddyd eìn swyddfa:—Trioedd Martin Luther gan L.—Jìanes plentyn ysyol sul gan I. I,—Cyjìeithiad Minimus o'r Gân Saesoneg allau o Fibl Beza. •—Ardudwy ar gadw y sabbath.—Cywydd myfyrdod Gwilym ab Ioan.—Mawr ddrwg pechod gaw Ddysgybl.—Gofynìad D-l E-s Cercdigic — ^er'' J ' •/ byd a ddaw, gan J. 1.— Gofyniad Pen-y-wyddfa.—Hanesy Wídi ' — Gofyniad T. J. am y sojì-ieir, ŷc.—Gofyniad Amacthmr < Gmd Tydweil arlurhàd ar Eph. iv. 26, ynyGoleuad Lhfr T em i D. E. D. B-d-l-n pc anfonai i ni ei olygiadau yn gi y mae rhai o'i ysgrifiau wcdi myncd ar goll genym. " . nemawr o fuddioldeb o argrajfr Gofyniadau Onesiphorus am ei Dôn, yr hon medd y Beirnir gain aceniad, yr hyn fyddai hawdd ei ddiwygio. rwymedig i bwy bynag a anfonai i nifenthygllŷ^ W. Wiliams, am Mr. Basset, neu gyfysgrif g: Goleuad, yr hyn a ddymuna llawer o herwydd ei 0 NEWYDD EI GYHOEDDL AC AR WERTH y~N J. PA AIL ARGRAFFIAD O WEDDILLION DETHOLEDIG Y Parch. JOHN MASON, Prîs 6c. wedi ei wnîo, a 9c. yn íhwym. NOVEMBER, 1827. CASRiJLBON : ARGRAFFWYD, AC AR TTSRTH GÁÄ J. PABRT.