Skip to main content

4! NEl', Rhif. 107. MEDI, 1827. CYNNWYSIAD. Rhyfeddodau Croes Crist..___ 193 Ystyriaethau Difrífòl' ........ 195 Rheswm dyhol a Datguddiad Dwyfol '.................. ib. Cofìon Cymdeithasfa -«........ 198 Eglurhad ar üiar. xxvi, 4, 5. .. ib. Gofynion, &c ................ 199 Attebion, <ÿc................. 200 Llythyrau, ỳc Agwedd yr Iwerddon......... 204 Coífadwriactii am y ddiweddar Mrs. A. Hughes o Wrexham, 207 Chwedl am Svr Matthew Hale.. 210 •Barddoniaeth ----- Hanesiaeth Carirefol <» .. 211 hratnor.' Llythyr oddiwrth y Parch. John - Dayies o Otaheite........ 212 Arall oddiwrth Mr, I. Hughes o Lattakoo................ 213 Tiriad y Pareh. Evan Evans, o Affrica, yn Lìundain ...... 215 Marwolaeth Mr. Canning .... 216 Y Senedd Ymerodrol......... ib. Yr Ysbaûa ................. ih. Y Groegiaid a'r Tyrciaid...... ib. AT EÎN GOHEBWYR. Treiglodd i'n swyddfa yr Ysgrifìau canìynol ẅ jiati yyfarchasoin chwi o'r blaen :—Buddugoiìueth ar Demtasiynau, satati gan J. W.—Gofyniad R. D. Ael y bryn.— Ysgrifiau Brytww Gwyttt.—Cẁyn W. ynghyich troseddicyr y 4dd. Gor- chyniyn,—Gofynion G, ap S.—MarwoUttth ddisyinwth yan J. L. B.—Gofyniad Dadleuyar, A, a B. Yr ydym wcdì cael eîn bliho a dadleuon eisocs. —Nid ydym yn gallu gwybod fod un sicrwydd o attcbion i Ofynion Lfcn ntr o lan Alwen, ditn ond amcan ; «c nid altwn ddiniad pa fuddioldeb i neb a fyddai cael attcbiad iddynt ■ am hyny dymunim gacl ein hcsgusodi am beidio eu cyhoeddi hwytit.— Otierwydd mcithder anarferol rhai o-r Traethodau yn y Rhifyn hwn} nis gallasem gyhoeddi Pcroriaetit, Caeriallwch ; ond bydd yn ŷ nesaf. N2WYDD GYHOEBDI, AC AR WERTH ẀAN J. PARRY, Cyfieìthiad o Bregeth y diweddar Barch. T. Charìes, a draddod\«§'d o flaen y Gyrndeithas Genadol yn Idundain. Hefyd Pigion o Bregethau y diweddar Barch. Ebenezer Morrìs : ynghyd ac jchydig sylẅadáu ar Ffydd. Gan Grifiith Solomon. Prís 6c. Hf Mae y Cyhoeddwr yn dymuno hysbysu i'w gyfeillion ei fod ef wedi symud o'r Masuachdŷ lle y byddai o'r bìuen, i'r ochr araìl i'r mi EÌëol, y drws nesaf i Messrs Powell íf Edwards, Cutlers. öùà ni wna hyny ddim gwahaniaeth yn nghyfeiriad llythyrau ; canys nid rhaid ond hyn, J. Parry, Boohseller, Chester. g SËPTEMBER, 1827. CAERLLEON: ARGRAFFWVD,iLç AK WERTH GAN 3. PARRY.