Skip to main content

NEC, Tì íSrglcfîorafcott <S*togtuẁaetf>, AWST, 1827. Pris 4ic. CYNNWYSIAD. Gorpheniad Hanes y Bibl ----- 169 Rheswni dynol a dadguddiad Dwyfol.................. 171 Plant y Goleuni a Phlant y Tywyllwch.............. 173 Gofynion, sr ................ 175 At'tcbion, S;c. ...'............. 176 Llythpau, %c Agẁedd yi' Iwerddon ........ 178 Cyfareddion Pabaidd ........ 180 Daroganau y Cyrnry.......... 181 Yr laith Gymraeg............ 183 Agoriad Acldoldŷ Treflynon .. 184 Awduriaeth Englyn Lladin 185 Bauddoniaeth .............. 186 Hanasiacth Cartrcfol a Thramor. Cyfarfod Ysgolion sŵyddy Fflint 187 líysbysiadau Cenadoí ........ 188 S'enedd Ymerodrol.......... 190 Swyddogion y Llywodraeth ,. 191 Y Groegiaid a'r Tyrciaid...... ib. Ymwrthodiad a Phabyddiaeth.. 192 Hysbysiadau Argrafl'yddol ----- ib. Amrywiaeth ......*....•...... ib. Marchnad Caerlleon ......... ib. AT EIN GOHEBWYR. Cyfarchnni Ohebwŷr aDerbynwŷr y cylehdro presennol û'r ychydiy hysbysiadau a syìẁadan sydd yn dìlyn :—Daeth i law Ofyniad 0. I. T. Celiy-myfyr.— Annerchiad difrifol Priodorion o Fón.—Gofyniad D. J. ynyhyleh hyda 'U-d ai\h Noah ,• ae un R. B. ynyhyleh Mynydd Güboa.—Gofynìad I, ap I; ae un E. T. —Dycht/imuyy Franeisco.—Gofynìad loün B—a Ysyrìjiau leuan Ddu, Gl'.tn Teiji; ytujhyd ayr Dân o anrhcyiad D. J. Moraan.—Cyfarchiad Eìddiyeddus i Athrawon a Phenati Tetihtoedd.—Annerchiad Onesimns. Gofyniad Carwr Gwyhodaeth, mcwh perthynas i gylchjesur y Môr Tawdd.—Gwel Glan %n'- o sylwadau V j-j-\' ~-;r--------p j-------------u— &— j ----- .' ;....., . .t.-----.7.....,7-------j 3----- ■adau Gwih/m Gtan Lledar, erfe aìlai mai nid yte ywbl yr un dull a'i yearif ef. .}iis yallwn ddirnad pa ddefnydd dadlu sydd ynei Ofyhiad cfhefriddo eyluro «i feddwl ymheUach. N ^ , *' ' - KEWYDD GYHOEDDI, AC ARWERTH GAN í. PARRY, ç Çfyfleithiad 6 Bregeth y diweddar Bareh. T. Charles, a draddodwyd o Ulaen y Gymdeithas Genadol yn I.luudain. Hefyd Pigion o Brçgethau y 'äiweddar Barch. Ebenezer Morris : ynghyd ac ychydig sylwadau ar Ffydd. ' Gan Gritíhh Soloinon. Prîs öe. Bgg^ Mae^y Cyhoeddwr yn dymuno hysbysu i'w gyfeillion ei fod ef wedi symud o'r Masuachdŷ lle y byddai o'r blaen, i'r ochr arall i'r un Heòl, y drws nesaf i Messrs Powell <5f Edwards, Cutlers. Ond ni wîia îiÿny ddim gwahaniaeth yn nghyfeiriad llythyrau; canys iiid'rhâí(l*.ond hyn, J. Parry, Bookseller, Chester. AUGUST, 1827. CAEÜLLEON : ARüRArrWi'D, AC AB. WERTH GAîí }. VARRT-