Skip to main content

B^\ÌSQ!Hì£nì!Ä^^ <&glrî)gratott StogimìiaetJ), Rhif. 103, MAI, 1827. Pris 4fc. CYNNWYSIAD. Cofiant v Parch. M. Poole....... 98 Parhád Hanes y Bibl.......... 100 Cwyn ac Erfyniadau Cariad .. 102 Damnedigaeth dyn .......... 103 Gofynion, t(c.....r............. ib. Attebion, ^c .................. 104 Ltythyrau, \<' Lles Dysgeidiaeth........... 106 Cyhoeddi Cymdeithasiadau ----- 109 Cwvn o herwydd Cwyu y Fammaeth ................ 110 Adolygiad Cyffes Ffydd ...... ib. Cofiant am Gwen Ellis........ 111 Cymdeithasiad Machynlleth . . 112 Cymdeithasiad Llangeitho ----- 112 Cymdeithasiad Aberystwyth .. íh. Ysgolion Sul ................ 113 Cynghorion Meddygol........ ib. Barddoniaeth .............. 114 Hanesiaeth Cartrefoî a Thramor. Ymwrthodiad a Phahyddiaetli .. llô Hysbysiadau Cenadol.......... 116 Bibi "Gymdeithas yn Món...... 117 Senedd Ymerodrol .......... 118 Pegwn Gogleddol y byd ...... 119 Hir-oes yn Rwssia ............ ib. Amrywiaeth ................ ib. Peroriaeth (Llithrigfa) .... 120 AT EII^ GOHEBWYR. Ÿ Gohebiaethau dcrbynicdìg ar ol ein Cyfarchiad diweddaf oeddynt y rhai eanlynol ■.—Gnfyniadau D. />.—Annysgedigion.—Gwilym Gìcin Mcnai.— Tcrtius. — Ỳmddyddan ' rhwng Efrydydd a Dysymt gan Bedr Fardd.—Meddylmu ynyhyUh Ysgoliaeth yn Sghì/mru, gan y Dr. Morgan o Lnndain.—Sylwadau Jeìtan Trcfòr ar ad'rodd pennillion 'mcwn addoliad.—Sylwadau Dysgybl ar y gair ' vaicb,' Sc—Dcrbyniwyd Gohehìaeth llen Longirr, ,Ví\—á Britn.i Gwt/Ut.— —Cofiant Enoch Jones.—Mae Ysgrijìau J. J. ac E. E. ar y Sabbath ynfcilhton. iuwn', ac o hcrwi/dd bod cynnifer o draethodau ar y matter hwnw medi ymddangos Gofgniad J.D. ipnddangos a'rfyrdcr.—Gyda pharch i/cijfarchwn Sclyfifr Hwnin —■•Tybiem ni nad yw i/ bobî.y sonia Un 0 irŷr y Cwrdduu am danynt yn werth amsèr ef na ninnàu i ymre'sgmu à hwyiit.—Derbyninsom dri Attebwd ì OfynÀad Arynaig yiighyìch y jfoìni mòchyu, oddiwrth Oswesíihìn, Britwn GwyUf a D. J. CAERLLEON: ARGRAFFWm AC AR WERTH í-\N .1. PARRY.