Skip to main content

(BẂblNABi» (g^miEWâ ŵald&Btaton fôtoÿ&ofcaeif)* Rhif. 102. EBRILL, 1827. Pris 4ic. CYNNWYSIAD. Cofiant Mr. Wm. Ellis........ 73 Parhâü Hanes y Bibl.......... 76 Ysb'rydoliaeth y Ddeddf......., 77 Gofynion $c................... 79 Attebion., $c..................... 80 Uythyrau. Talfyriad o lythyr oddiwrth Isaac Hughes o Affrica ............ 81' Rhifiant (Numeration) Cynireig ,. 83 Llettygarwch ................ 84 Çofiant am John Davies........ 85 Cofiant am David Owens ...... 86 ŸsgolionSul-................. 87 Agoriad Addoldy newydd ......87 Cynghor Meddygol rhag y Cryd. ^ ib. BÀrddoniaeth ................ 88 Ymwrthödiad a Phabyddiaeth .. 89 Hysbysiadan Cenadol ............91 LÍosgi Gweddwön .,........,. 92 Senedd Ymerodrol............ ib. ■Cyfyngder y Tymmor..........94 Ffordd-doll ar y Sul.......... ib. Llew yn Iladd dyn !.......... 95 Daear-gryn yn Nghymru ......ib. Amrywiaeth .................. ib. Peroriaeth (Dunioldeb.) ...... 96 AT BIN aOHÇBWYR, Y GoheUaethau a ddaethant i law ivedì ein cyfarchiad âiweddaf oedd y rhai canlynol—Cynghor Yulcan í'r Fammaeth.—Rhan o ddydd-lyfr Gwánidog yr Efcnaiil ar y Cyfandir, gan J. W.—Rhyfiddodau Croes Criat, gan Beìicánŷr- anialwch.—Gofÿnìad Anmydog ynghylch Tàn.—TraethawdColliedydd ar Angau —Yr oeddym yn gmled Attebiad Onesimm, sydá yn y Rhifyn hwn, i Ofyuiad H. Roberts, ýn fyraeh amwy diabsen nah- eiddo rKaì o'n Gohebwŷ; cnùll.— Amcannm wneuthur defnydd o ysyrif Chenaniah.—Gwel Gomerfod. y Gofynùid am v Gergèsiaid ivedi ei atteb eisoes ; ac am mmndiad y Sabbath, yr ydym ŷn dmawul syiwadau ychÿdig yn fanylach na'r eiddo ef: mae ei. Ofynìad dan sylw. ~-Gwet Annuwiol sylwadau ar yr Addcwiäion yn y Goîeuad Rhif. hn, t. d. 53 a Rhif lix, t. d. 197.—Mae Ysgrifìau Trebor ab leuan dan sylw.—Dmth Cwyn ac Erfíniad'Cariad tjnrhy ddinHidjLar i't Rìtifyn hwn: caif ymddanyos yn y nesaf.— Wrth ddarllen ttythyr ' Breuddwydìwr-Arfon' yn y * Dysgedydd,' drpeednm, " Gadewch i'r Biogen grecian rhegu, « 3Nid yw hono'n werthvei saethu." féjg" Gwybydded pwy hynag a ewyllysio dderbyn y Goleuad nad rhaid iddo onlei orchymyn' gan y Llyfr-werthwr nesaf atto; a hwnw a'i caiffgan ba Lyfr-werthwr bynag ybyddo yn masnachu ag ef yn Llundain drwy i'r cyfryw ei bwrcasu gan ' fì?r. John Jones, Boohsdler, 3 Duhe Street,.ìYestsmithJìctd, London,' gan yr hwn y bydd amlcdd o honynt wrth law bob ìnis, mewn pnd í'w hanfon gyda'r Magaiines saesoneg. APRIL, 1827. 'CAERLLEON t ARGRAFFWm AC AR WERTH GAN J. TARRW