Skip to main content

Rhif. 101. MAWRTH, 1827. Pris 4îc. CYNNWYSIAD. Cofiant Mr. Richard Jarrett .... 49 Parhâd Hanes y Bibl ....., .... 50 Drych i'r Mcddwyn ............ 52 Gofynion&p.................... 53 AÙèbion, 4JR.................... 54 Llythyrau. Talfyriad o lythyr oddiwrth y Parch. E. Evans, y Cenadwr.. 57 Yr Iaith Gyinraeg..... ........ 60 Y Dadleu ".................... 61 Ysgolion Sul.................. 62 Ffraeth-Chwedl.............. 64 BARnDONIAETH ................ 65 Haticsiacth Cartrefol a Thramor. Hysbysiadau Cenadoi.......... 66 Yniwrthodiad â Phabyddiaeth .. 68 Senedd Ymerodrol ............ ib. ■Spaen a Phortugal ............ib. Y Groegiaid a'r Tyroiaid ...... 69 Y RAvssiaid a'r Persiaicl ........ ẃ. Penciwdodaeth Milwŷr Prydain.. 70 Cyfyngder y Gweithfáoedd ____ib. Meithriniaeth Gwenyn ........iì>. Hysbysiadau Argraftýddol ...... ib. Ymdòriad Cwmwl ...........'. 71 Marwolaethau disyfyd........... ib. Marehnad Caerlleon .......... ìb. Y Tymmor.................... ib. Amrvwiaethau.................ib. Peroriaeth (Bryn Eglwys) .... 72 AT EIN GOHEBWYR. • Annerchwn Ohebwŷr a Darllenwŷr û'r hysbysiadau canìynol:—Derbyniwyd Gofyniad Arynaig.— Ychwancg o Gojìant Gwcn Ellis o Langower.—Gofyniad ■ Annysgcdiginn.—Numeration Cymreig gan Fritwn Gwyllt.—Bywgraffad Mr. Wiliatn Ellis o Gaergwrìe.—Gohebiaeth Hanesydd, ffê.—Talfyriad o lythyr oddiwrth Isaac Hughes.—Mae W. R. J, yn gofyn ystyr y gair Lng, ac a bes y fatmmeth yn bodag rr duwiolfipied i ing. / hyn yr attcbwn tnai ystyr y gair Ing i/»jpyfyngder, gwasgfa, $c. Bu Dafydd mcwn ing, Ps. cxvi. 3, a exviii. 5 a cvuii. 11. Bu JonaJi tnewn ing, pen. ii. 2. Ai nid duwiolion oeddynt hwy ?— Mae y Bcirniaid Peroriacthol yn dywedyd i nì mai nid digon cclfydd yw y Tônau Angoi; Utica, Cynnaliaeth, fyç. mae amryw droseddau ynddynt yn erbyn rheolau Peroriacth, megys jmmpiau ac tcythau dylynol (consecutive), cam acenau, $c. Cytwnerasom y rhyddid i {jtifnewid nôd neu ddau yn Nhôh y Rhifyn hwn, gan ddysgwyl y bydd yr awdwr mor ddiolchgar rr Beirniaid am y diwygiad ag ydym ni iddo yntau atn t/ Dón.—Mae Peroriacth Glan Dyfrdwy a Bryniog etto hco eu projì. $§[r Gwybydded pwy bynag a ewyllysio dderbyn y Goleuad nad rhaìd iddo ohd ci orchymyn gan y Llyfr-werthwr nesaf atto; a hwnw a'i eaiftgan ba Iiyfr-Nverthwr bynag y byddo yn niasnachu ag ef yn Llundain drwy i'r cyfryw ei bwrcasu gan ' Mr. John Jones, Boohseller, 3 Duhc £tre.ct, Westsinithjìèld, London,' gan yr hwn y bydd amledd o honynt wrth law bob mis, mewn prvd i'w hanfon gyda'r Magazines saesoneg. MARCH, 1827. CAERLLEON : ARGRAFFWYD, AC AR WERTH GAN J. PÂRRY. - .* ^.