Skip to main content

f&SffîS&^^ (&&&WDM> SEC, ^ylcösraton ©togijoîiaett* RfflP. 100 CHWEFJROR, 1827. Pris 4Ic, AIL ARGRAFFIAD. fêg? Mae y Cyhoeddwr yn dymuno hysbysu i'w gyfeillion ei fod ef wedi symud o'r Masnachdŷ lle y hyddai o'r blaen, i'r ochr arall i'r un Hëol,-y drws nesaf i Meisrs Powell áf Edwards, Cutlen. Ond nì wna hyuy ddim gwahaniaeth yn nghyfeiriad llylhyrau ; canys nid rhaid ond hyn, J. Pany, Booheller, Chester. *** Gwybydded pwy bynag a ewyllysio dderbyn y Goleuad nad rhaid iddo ondei orchyinyn gan y Llyfr-wertliwr nesaf atto; a hwnw a'i caifl'gan ba Lj'fr-werthwr bynag y byddo yn tnasnaehu ag ef yn Llundain drwy i'r cyfryw ei bwTcasu gail '*' Mr. John Jones, BooJtseller, 3 Duhe Sireet, Westsnùthýeld, S LondonJ gan yr hwn y bydd amledd o honynt wrth ìaw bob mis, mewn pryd jí) i'w hanfon gyda'r Magaziim saesoneg. ► ►*<< CAERLLEON ' ARGRAFFWYD, AC AR WERTH GAN J. PARRY. jg