Skip to main content

GOLEUAD CYMRU. Ofnweh Ddun: Anrhydeddwch y Brcnin. ÌÌIIIF. XCI.] MAI, 1826. [IiLYFR IV. BYWGRAPPIAD. COFIANT AM Y DIWEDDAE BARCH. EBENEZER MORRIS, ö'r Ticr-gwyn, yn swydd Aberteìfi* i Parchedig E. Morris a anwyd yn mhlwyf Lledrod, yn swydd Aberteifi. Ei dâd, y Parchedig Dafydd Morris, ydoedd bregethwr o enwogrwydd nid bychan yn mhUth yTrefnyddion CaMnaidd*; gweinidogaeth yr hwn a fu yn fendithioì i ddwÿn llawer i wy- bodaeth o'r gwirionedd. Ebenezer ydoedd yr hynaf o bedwar o blant. ÍVid oes dim o hynodrwydd yn cael èi adrodd am dano yn nydd- iau boreuaf ei ieuengcüd. Pan oedd yn 17eg oed, efe a adawodd dŷ ei dâd, i fyned i'fyw yii N'hre'r- castell, yn swydd Frecheiniog, lle y bu yn cadw ysgol dros ryw yspaid o amser. Hyd yn hyn yr oedd y pethau a berthynent i'w heddwch yn guddiedig oddi- wrtho, ac ni ddeffroesid ef yn achos ei gyflŵr ysprydol; ond bu pregeth o eiddo y Uefarwr teithiol duwiolaidd hwnw, D. W. Rees. yn dra bendithiol iddo, ac yn fuan ar ol hyny, ymunodd â chymdeithas y Trefnyddion Calvinakìd yn y lle crybwylledig. Wedi iddo rodrìi práwf boddlonol o'i dduwiolder, ac arwyddion dy- ladwy o'i gymhwysderau, rhodd- Wyd iddo ganiatâd ac annogaeth i ddechreu pregetìiu, ac efe y pryd hyny tua 19 oed. Ymddeng- * Y Cofiant uchod a gyfieitlmwd o'r ^rj'sorfa Efengylaidd am fìs Ebrill diweddaf. ys ddarfod iddo yn fuan gwed'yn gymmeryd taith gyda 'r Parch. Dafydd Parry, o swydd Frechein- iog, drwy Ogledd-barth Cymru, gan bregethu gyda 'r gweinidog enwog a hybarch bwnw drwy 'r holl daith. Ymhen dwy flynedd gwedi hyn, bu farw ei dâd, ac yntau a adawodd Dre'r-castell, ac a symudodd i fyw yn nhŷ tydd- ynol ei rìeni, yn mhlwyf Troed- yr.aur, yn swydd Aberteifi. Yr oedd Mr. Morris yn nodedig am ei symlrwydd, a'i ddíanwadal- wcli, a pha beth bynag a farnai yn ddyledus ac yn fuddiol, ni byddai arno mo'r diffyo; ëonderi'w gyfîawni; yr hyn a ddangosodd yn fynych yn ei ymdrechiadau i gyrhaeddyd a chynnal yr ymar- feriad dyladwy o ddysgyblaetb eglwysig, a hyny hyd yn nod pan fvddai llygredd a childynrwydd am ei wrthsefyll. Yn ei weini- dogaeth gyhoeddus hefyd yr oedd ei ddoniau ar gynnydd parhâus, a dylanwadau dwyfol yn cydfyn- ed â'i bregethau er bendith i'r torfëydd a ddylifent i'w wrandaw. Yr oedd ei boblogrwydd yn hel- aeth anerferol o ddechreuad eí ẃeinidogaeth, ac a barhâodd yn ddi ball 'trwy bob parth o Gymru hyd ei ddiwedd. Yr oedd yn feddiannol arhelaeth- rwydd o'r cymhwysderau hynyag syrìd yn gwneuthur areithydd cy- hoeddus yn boblogaidd, sef am- A A