Skip to main content

GOLEUAD CYMRU. Ofnwch Dduw. Anrhydeddwch y lirenin. Rhip. lxxxviii.] CHWEFROR 1826. [Llyfriy Bywgraffiad Y DIWEDDAR BARCH. DANIEL ROWLANDS, 0 Lungeitho yn swydd Ceredigion. Parhâd tu PAN yr ymwelodd Mr. Row- lantis gyntaf â Gogledd-barth Cymru, ete a gyfarfyddodd a llawtr o wrtbwynebiadau, ac â llawer o yspryd erledigaetbus. Yn Mhenmorfa, yn swydd Gaernarfon, danfonwyd iddo genadwri fygyth- iol yn sicrhâu iddo os âi efe yn nilaen y gwneid ei esgyrn yn ddi- gon mân i'w dodi raewn cŵd cyn y deuai yn ol! Ond nis digal- onodd byn ef; aeth ymlaen i Lëyn, a chafodd yno ychydig o gyfeillion siriol ; a gwnaed cais am geuad iddo bregetim yn eglwys Llan Follteyrn : ond cauwyd y drẁs yn ei erbyn ; o ganlyniad, aetb a s,afodd ar ben y gareg feircb wrfh borth y fynwent, a phreg- ethodd i dorf líosog o bohl, oddiar Jer. xxx- 21, 4'Canys pwy yw hwn a lwyr, roddodd ei galon i nesâu ataf fi } medd yr Arglwydd."— üddiwrtb y testun hwn, profai yn eglur nad oedd neb ond Crist wedi llwyr roddi ei galon i'r perffeitb- rwydd y mae cyfraith Dduw yn ei ofyn. Fel yr oedd yn myned y'm- laen ar ei bregeth, gosododd allan y modd yr oedd y gyfraith fanwl a chyfiawnder gofynol yu nhrefn y cyfammod yu darlunio yrecbrys- lawn boenau a'r arteithiau y bydd- ai raid i'r Meicbiau bendigedig fyned trwyddynt, os ymrwymai i dalu dyled pechaduriaid :—"Gwy- Dydd," meddai cyfiawnder, " er dyfod at yr eiddot dy hun, na chai dal.291.) ond tý yr anifail i lettya, a phreseb yn giycì, a chadachau yn wisg- oedd." Ond yn lle cilio yn ol, attel>ai y Meichian, " Boddlawn i'r driniaeth hóno er mwyn fy nyweddi." " Os wynebi i fyd sydd dan y felldith, cei fod beb le i roddi dy ben i lawr: 'ie, byddi yn nôd i eithaf Ilid a malais crëad- uriaid ag sydd yn cael eu cynnal genyt bob munud." Attebai y Meichiau, " O fy nghyfraith lân, yr wyf yn foddlawn i hyny."— " Ond," meddai cyfiawnder, " Ti a gei hefyd chwysu megys dafnau gwaed ar noswaith oer ; a dyodd- ef poeri yn dy wyneb, a'th goroni â drain ; a'th ddysgyblion dy hun wedi bod cybyd o amser yn gweled dy wyrtbiau, ac yn gwrando dy nefol athrawiaeth yn dy adael yn yr ing mwyaf; ie un o bonynt a'tb wertha, ac un arall a'th wâd, gan dyngu a rbegi yn haerllug nad adwaenai mo honot." " Er caleted hyn oll," meddai y Meichiau mawr, f<ni thröaf yn ol er neb : cuddiwyd edifeirwcb o'm golwg.'' Yn gan- lynol, wele gyfiawnder a'r gyfraith yn cyd dystio, " O ! tydi wrthrych gortoledd holl angylion nef, a gwir hyfrydwcb Iehovab Dad, os anturi i'r fachniaeth yraa, bydd holl allu uffern yn ymosod arnat, a digofaint dy Dad nefol yn ddi- gymmysg ar dy enaid a'th gorph sanctaidd ar y groes : íe, os rbaid dywedyd y cyfan, gorfydd arnat