Skip to main content

Ofnwch Ddtno. Anrhydeddwch y Brenin, Rhif. lxxvii.] MAWRTH 1825. [Llyfr. iy. HANES Y BÎBL. (Parhâdtu clal. 29) Y^ V flwyddyn 4000 neu 4004 o oed y bvd, IILSU, y Crist, seí y gwir Fêssiah, a ymddangosodd ymysg dynion, ac a ymgnawdolodd er ein mwyn ni ddynolryw, ac er mwyu ein biacbawdwriaeth. Iddo ef y byddo gogoniantac arglwydd- iaeth yn oes oesoedd. Amen. Y Testaroent Newydd a ysgrif- enwyd gan yr Apostolion, neu Ddysgyblion ein Harglwydd, neu eu cyd-oeswyr. Yr oeddyut yn ysgrifeuu daa arweiniadyr Yspryd Glân, ac ar wabanol amserau, o'r flwyddyn 41, pau y mae yn fwyaf tebygol yr ysgrifenodd St. Matthew ei Èfengyí, hyd 95 neu gö, pan y bernir yn gyffredin yr ysgrifenodd St. Ioan y D'adguddiad. Ysgatfydd na fydd y daílen ganlynol o'r amserau yr ysgrifen- asant dciim yn annerbyniol, er nas gellir dysgvvyl perffaitb gywirdeb. Cymmerwyd bi allan olyrr, Saes- oneg a elwir Successimi of Sacred Literature, o waith y Dr. Adam Clarke, Llyfr i. t. d. 6*5, 99. Trefn y Hufratn. . YJL Mattbew.....-41 Epistol at y Galatiaid - - 49 Epistol I. aty Thesaloniaid - 51 Epistul II. at y Thesaloniaid . 51 Epistol at Titus - - - - 56 Epistol I. at y Corinthiaid - 5? Epistol I. at Timotbeus - - 5? Epistol II. at y Corinthiaid - 58 Epistol at y Rhufeiuiaid - - 58 Luc .------- 60 Epistol lago.....60 Epistol I. Pedr - - - - 60 Epistol at vr Ephesiaid o 62 i 65 Epistol at y Colosiaid o 62 i 65 Epistol at Philemon o 6'L i 65 Epistol at y Phüipiaid o 62 i 65 Actau yr x^postolion - - - 63 Marc -------64 Epistol at y Hebreaid - - 64 Epistol II. Pedr - - - - 64 Epistol Judas - - - o 64 i 70 ' Epistol II. at Timotheus - 66 Efengyl Ioan - - - 68 neu 70 Epistol I. Ioan - - - - 70 Epistol II, loan - - - - 80 Epistol III. loan - - - - 80 Dadguddiad - - - 96 neu Q7 Bernir yn gyffredinol mai yn ílebraeg neu Syriaeg Caldeaidd yr ysgrifenwyd Efengyl Matthew a'r Kpistol at ,yr Hebreaid, a darfod eu cyfieitbu wedi hyny i'r Groeg, fe allai, ganyr Apostolion eu hun- ain. Y rbanau ereill o'r Testament Newydd a ysgrifenwyd yn y Groeg ar y cyntaf Yr Ysgrifenadau' cyntaf o'r Testament Neŵydd, neu o leiaf rai o bonynt, a gadwyd yu ofalus dros amryw flynyddau yn yr eg- Iwysi Cristionogol gynt j canys y mae Ignatius a Tertullian yn cyf- eirio attynt yn y ganrif gyntaf a'r ail, felly hefyd y mae Pedr Esgob Alexandria yn y bedwaredd ganrif.* Ond y cynysgriíiau hyn svdd wedi * Michaelis' Introduction to New Taí. by Marsh, vol, i, ch. 6. Sect. i. G '