Skip to main content

\f GOLEÜAD CYMRÜ. '" * - :; Ofnwch Ddnw. Jlnrhydeddweh y Brenhu J'l, - I I , ' ! ! Bgg Hhíf. lxxvii.] CHWEFROR 1825. [Llyfr. iv. AM DDECHREÜAB Y BIBL GYMDETTHAS. JpE buasai y cyn-oeswyr yn fwy göfalus i gofoodi pethau cyn eu myned yn heogof, huasai llawer o i>etbau o bwys yn fwy d'íamheüus i'r oesoedd ar eu bol, a llawer llai o le iddndleuwyr ymrafaelio, ac i ddychymmygwyr ddyfalu. Felly am y Bibl-Gymdeitbas, nisgwydd- ys pa faint o gam-draddodiadau a gawsent eu trafod ymberthynas i'w ffurfiad cyntaf, nac ar bwy y buasid yn tadogi yr offeryniaeth o'i ffurfio, oni huasai i hyny gael ei gofrestru yn ffyddlawn pan ag y mac digon o dysrion by w i gwd- arnhfiu y gwir ac i wrthsefyll y gan. Hyn a wnaethpwyd ar ran jÈÌtSymdeithas bon gan y diweddar Bàrch. Joho Owen, A. M. Aelod o Goleg Crist yn Ngbaergrawnt, • a Fberiglor Paglesham yn Essex j yr fcwn yn y ftwyddyn 18ì6 a gyhoeddodd haties helaetb o'i ffurf- iad, a'i .gweithrediadau dros yspaid y 10 mlyuedd cyntaf ar ol-ei sef- ydiji. A chan fod yn yr unrhyw rai pethau ag sydd a phertbynas rbyngddynt a chenedl y Cymry, yr ^fdym yn çodi yr adran isod o hono, yr .hon befyd a ymddang- osodd yn y Cylchdraitb anrhyd- eddol hwnw a elwir •* Chrìstian Obset t>er," a gyhoeddirdan olygiad Äelodau o'r Eglwys Sefydledigj, ac o'r R'hifyn,, 17ÿ* Tacbwedd I8Irj,o'r gwaith hwnw y cyfieith- asoin yr hyn a ganlyn:—gan obç|thio y hydd yn fuddiol i egiuro- ptfy ftt yn achlysur o ddeehreu y Bibl Gyradeithas. " Yn mis Rbagfỳr 1802, ÿ Parcb. Thomas Charles, B. A. o'r Bala, Gweinidog urddedig o Eg- íwys Loegr, ond yn gweinidog- aetbu mewn cyssylltiad a'r Trefn- yddion Cah/inaidd Cymreig—gwr o dduwioldeb gwresog a lláfur diflino, a thrwy ddyfal gylcb- deithio ac annog Ysgolion Sul, ac felly yn gydnabyddus o angben- rheidiau ei gydwladwyr—ydoedd yn Llundain ; Be y gwnai gais a'r i gasgliad gael ei wneutbur tuag at argraffu a thaenu yr Ysgrytbh- yrau yn eu mysg» Ar y ^fed o'r mis uchod, ar ol bod i'r ymgais gael ei grybwyll gan Mr. ^oseph Tarn, (yr bwn sydd yn awr yn ysgrifenydd a chyfrifydd cynnorth- ' wyol i'r Bibì-Gymdeìtbas) ymysg rbyw nifer o gyfeilh'on, y rhai oeddynt wedi ymgyfarfod ar achos gwahanol, pan y cyflwynodd Mr. Charles ei gwyn ar raa ei gyd- wladwyr, gan ddarlunio yr angben o Fiblau Cymreig, a bod pob ym- gais i'w cael yn y llwybr arferol wedi methuj ac yn-ngwynéb y cyfryw amgylchiad adfydus, gyda thaerineb difrifol, efe a ddeisyfai ar i ryw foddion anarferol gael ea défnyddieí; "Y «rÿbwylliad bwn a roe» acbiysur i ymddyddan lled helaetb ; Ile y sylwyd, gan nad Cymru oedd' yr unig barrh -o't deyrnas ag y gallai cyffelyb brinder fod, y byddai jyn ddymuuol arferyd y cyfryínf. foddion ag a fyddent yn dehygol igynbyrfu meddyliau y wíadwr-