Skip to main content

ATHRAW I BLENTYJST, Rhif. 199,— MEHEFIN. 1843. Pris lc GAN WEDDIO BOB AMSER. Y, N ei esiampl a'i orchymynion, dysgodd, Crist,fod yn rhaidgweddio yn wastad Lucxvüi, 1. A dywedodd ei was ffyddlon, Paul, "Parhewch mewn gweddi," Gal. iv, 2. "Gweddiwch yn ddi- baid," 1 Thes. v, 17. Wedi i filwr y groes wisgo am dano holl arfogaeth üuw, rhaid iddo gymeryd ndgorn aurgweddi, i alw am help Duw hollalluog i orchfygu, " Gan weddio bob amser â phob rhyw weddi, a bod yn wyüadwrus at hyn yma," Eph. vi, 18. Am Israel y dywedai y Prophwyd, "Mewn adí'yd, Argìwydd,yr ymwelsant â thi; tywallt- asont, pan oedd dy gosbedigaeth arnynt," Esay, xxvi, 16. Mae y rhan amlaf o blant dynion yn ymweled â'r Arglwydd y pryd hyny; ac nid yvv efe yn diystyru eu gweddi, er dechreu dan y íàth amgylchiad, os ceisiant efâ'uholl galon. Ond pa faint sydd yn ei geisio y pryd hyny, eithr wedi Rymud y brofedigaeth, nid ydynt yn ei geisio niwyach! Ni cheisiasant ef â'u holl galon ; dychrynasant gan fawredd Duw, eithr nid oedd taridd yn y galon ato ; crynasaat o'i flaen, ond Rtojroeddy galon yn aros heb ei chyfnewid. "Od oes neb heb garu ein Harglwydd Iesu Grist, Mded felldigedig yn ei ddyfodiad." Mor