Skip to main content

Rhif. 197,—EBRILL. 1843. Pris lc. STEU Duwioldeb a Gwirionedd yn /uddugoliaethua. (PARHAD) Y tnodd y daeth Amelia i ymweîed â'r fynwent. " \7"mae Dmv yn sicr gyda chwi, anwyl Fair," X meddai y dy wysoges ieuangc, arol gwneu- tbur i Mair eisteddyn ei hymyl, "Yinaewedi eich cymraeryd dan ei ofal. Nid neb ond efe, megis yn wyrthiol, a'm harweinodd i yma heno i'ch cynnotthwyo chwi. Nid oes dim i'w weled ond sydd yn naturioi yn yr hyn a adroddaf i chwi; ond gellir gweled, er hyny, gadwyn ryfedd o amgylchiadau rhagluniaethol ynddynt. Ni chefais ddim Uonyddwch meddwl o'r amser y daeth eich diniweidrwydd allan, yr oeddych chwi a'ch tad bob amser ar fy meddwl. Coeliwch fi, anwyl Mair, tywelltais lawer o ddagrau o'ch plegid. Fy rhieni a ymofynasant am danoch yn inhell ag yn agos, heb gael un hyspysiad yn eich cylch. Daeth fy rhieni a mi, ddettddydd yn ol, i gastell hela y pennaetìi,yr hwn sydd yn y goedwig gerllaw,nid yn mhell oddiwrth ý pentref hwn. Ni ymwelodd neb dieithriaid à'r castell hwn am o leiaf ugain mlynedd, ac ni phreswylia neb ynddo ond yr lieliwr. Yr oedd rhyw acbos neilíduol yn galw i fý nhad fod yno. Yr oedd wedi bod ttwy y dydd