Skip to main content

BLENTYN. Rhif. ÍÖ6. MAWRTH, 1843. Pris lc. Y GAUAF. T> E byddai i ni ebwilio gweithiau ardderchog ■*• Duw yn fwy cyson acjstyriol nag yr ydym yn arferol o wneyd, byddai i ni gael allan, hyd yn nod yn y tymor hwn, amryẃiol achosion i lawenhau yn nhosturi helaethlawn, ac i glodfori rhyfeddol ddoethineb ein Crewr mawr. Pan y byddo natur mewn modd gorwychol, yn gosod allan fendithion godid- og Duw yn y Gwanwyn, Haf, a Hydref, nid oes ond ambell un mor annbeimiadwy, fel nad yw yn teimlo ynddo ryw gynhyrfiadau o bleser a dìolchgarwch; ond y teimladau hyn ni chynhyrnr ond yn anfynycb, hyd yn nod mewn meddyliau deallawl, pan welant y coedydd wedì eu hymddifadu o'u íFrwythau —y doldir wedi colli ei wyrddlesni—y gwynt- oedd oerion yn chwyrnellu oddeutu eu car- trefleoedd—yn oerilyd réwi y ddaiar—ac wedî merwino ei thrigolipn. Ond a ydyw yn wirionedd fod y tyiuor ljwn wedi ei yoiddifada mor lwyr o fendtthion Dúw, ac