Skip to main content

Rhif. 187.—MEHEFIN 1842. Pris lc. (Parhâd o'r Rhifyn diweddaf. ) G. Y mae yn wir na ellir cael siampl eglur, i'r ordinhad dan sylw gael ei gweinyddu yn yr oes *\postolaidd trwy daenelliad, ac onid ellir dywedyd yr un modd gyda golwg ar drochiad ? oblegid pa fodd y gellir profi i'r ordinhad gael ei gweinyddu ynyr oes hono i unrhywberson, neu bersonau, trwy drochiad ? A.Geüir profi hynny yn hawdd pe nad ystyriem ond yn unig y Ileoedd y byddai bedydd yn arferol o gael ei weinyddu yndd}^nt. Dywedir am Ioan, gweinyddwr cyntaf yr ordinhad dansylw, ei fod yn bedyddio yn afon yr lorddonen, ac yn Ainon yn agos i Salim, a'r rheswm a roddir dros hynny yw, fod dyfr- oedd lawer yno: yr hyn nabuasai un galwad yn y byd am dano, i daenellu. Oan hynny pa angenrheidrwydd oedd iddo ddyfod at am- gyfred mawr o ddyfroedd, oni buasai fod bedydd i'w weinyddutrwy drochiad? G. A chaniattau mai trwy drochiad yr oedd Ioanyn gweinydduyrordinhad,nid yw hyny jn un prawf mai felly y dylai crist'nogion ei gweinyddn, oblegyd, onid bedydd Iuddewig °edd bedydd Ioan ?