Skip to main content

Rhif. 184.—MAWBTH 1842, Pris lc. AM DDEILIAIDBEDYDD. ParhBd o'r Rhif. diweddaf. G. "Ibwy y mae bedydd i'w weinyddu?" A. "I bawb sydd yn proffesu edifeirwch ta ag at Dduw, a ffydd tu ag at ein Harglwydd Iesu Grist, ac uid i neb arall. Gelwir bedydd yn fedydd edifeirwch; a'x neb a gredo ac a fedyddier a fydd cadwedig." G. "A raid gwneyd dynion yn ddisgyblion trwy eu dysgu cyn eu bedyddio?" A, "Rhaid, canys yr oedd Crist yn gwneud dynion yn ddisgyblion cyn eu bedyddio." tí. A raid cael proffes o edifeirwch, mewn dyn- ion, cyn eu bedyddio ì" A "Rhaid. Hwy a fedyddiwyd gan Ioan yn yr Iorddonen, gan gyffesu eapechoâan. 'Edi- farhewch a bedyddier pob un o honoch." G. "A raid cael ffydd o flaen bedydd'í A. "Rhaid, Os wyt ti yn credu á'tli holl galon fe a ellir." G. "Ai ni ddylid bedyddio'babanod y credin- iol'í A. "Na ddylid. Oblegyd nid oes un gorcliy- myn yn y Beibl am fedyddio balìanod, nac nn esiampl chwaith fod cymaiutag un baban wedi ei fcdyddio."