Skip to main content

Rliif. 183—CHWEFROR, 1842.—Pris lc. • HOLWYDDOREG, &c. (Parhad o du dah G.) (2.) Brenin yr Eglwys. G. Gan nad all neb, ond rhai wedi eu geni o Dduw, yn credu yu Nghrist, ac yn gweithredu cyfìawuder fod yn aelodau addas yn yr eglwys Gristnogol, ymofynaf yn mhellach, Pwy yw Pen yr eglwyshon? A, Iesu Giist sydd wediei "osod yn Ben uwch- law pob peth i'r eglwys." G. Yn mhaystyry mae Cristyn Ben i'r eglwys ? A. Yn yr un ystyr ag y mae Brenin yn Ben i'w ddeiliaid, i'wllywodraethu à'i gyfreithiau. G. A ydyw Crist, fel Brenin ei eglwys, yn meddu digon o allu ac awdurdod i osod cyfreithiau yn ei eglwys? A. Ydyw; oblegid rhoddwyd iddo bob awdur- dod yn y nef, ac ar y ddaear, fel y mae ei awdur- dod yn anfeidrol ynei graddau, ac yn annherfynol yn ei helaethder. ì G. Beth a ddylai ystyriaeth o'r awdnrdod oruchel hon ei ddysgu i ni'i , A, Maioferywi neb wrthwynebuei awdnrdod, naganturio gwneuthur y cyfnewidiad lleiaf yn ei athrawiaeth, neu ei ordinhadau, canys efe yn unig sydd Frenin,