Skip to main content

ÀTBBAW î m&mwTwm* Rhif 190.—MEDI, 1842. Pris lc. DUWIOLDEB A GWIIRONEDD YN FUDDUGOLIAETHUS. (Parhad or tu dal. 121.) \J''R amser y bu farw ei tliad, Mair a edrychai yn wastad yn brudd. Y blodau oedd megis "wedi colli eu harddwch, a'r coed- ydd oeddynt fel yn gwisgo galar yn ei golwg. Amser, yri wir a'i Uareiddiodd, ond profedig- aethau o natur wahanol, na ddisgwyliodd am danynt, a'i cyfarfyddodd. Cymerodd cyfnewidiadau mawrion le yn y teiilu ar ol marwólaeth ei thad. Y ífarmwr oedd wedi rlioddi v ffarm i fynu i'w unig fab, yr iiwn oedd ddyn o dymerau hawddgar a charuaidd, ond yn dra annedwydd yn newisiad ei wraig, yr lion a briododd ychydig cyn hyny. Yr oedd yn un hardd, ac yn meddianu ìlawer o gyfoeth. Balchiai yn ei thegwch, a'i gofal penaf ocdd ymgyfoethogi; balchder a chy- oydd-dod a argraffodd y fath ddarluniad o sarrugrwydd ar ei hwynebpryd, fel, er ei holl degwch, yr oedd yr olwg arni yn wrth- yredigol. \repuhive) Yr oedd yn un wrth- wynebol iawn i grefydd, a chan ei bod ya