Skip to main content

Rhi£ 167—TACH. 1840. Pris lc. Y DDAEAR. LLYTHYR II. Fv Anwyi. Gyfeillion,— YN ol fy addewid, wele fi yn rhoddi ger eich b'ron ychydig ddywediadau ar agwedd y ddaear. Wrth edrych o'n hamgylch ar wyneb y byd, tybiem fod ei wyneb yn wastadedd dirfawr, wedi ei arnrywio gyda niynyddau a glynoedd, bryniaua dyffrynoedd, ac yn cael ei ddyfrâu gan luoedd dirlfedi o afonydd ac aberoedd, y rhai a darddant o, ac a ddylifant eilwaith i'r môr raawr, yr hwn sydd yn am- gylchynu eiu daear. Y dyb hon, er hyny, a adnabyddir yn gam- syniol. Canys os sylwn o'r lán ar fin y môr, ar Long naill ai yn dynesu atom neu yn cilio oddiwrthym, canf'yddwn ei bod yn ymsymud àr wyneb CBWN,ac nid gwastad. Pe buasai wyneb y m r, ar yrhwn yr ym- symuda y Hong, yn wastad, ni fyddai i'r llong önd lleiâu neu fwyäu i'r golwg, f'el y pellái neuyr agosai attom, ond byddai yr holl long