Skip to main content

I ì Rhif. 1G3.—AWST, 1840. Pris lç, COFIANT IOAN SIMON G. "WRTHRYCH y cofiant hwn ydoedd Fal> hynaf Robert a Margaret Simon, aelodau yn eglwys y Bedydddwyr Cymreig yn Man- ceinion. t Ganwyd ef yn Salford Mehefin y 2/, 1,830, Ni bu erioed yn un o gyfansoddiad cryf, ond yn hytrach, yr oedd yn lled wanaidd: