Skip to main content

jmebwl&w s sîiasasrararjsr- Rhif. 162.— GORPIJENAF, 1840. Pris lc. Hancs Samucl Smith. Samdel Smith oedd yn ysgolhaig ysgol Sabbathol yn Sheffield. Bu farw amryw fisoeddynol, pan oedd oddentu degoed. Arferai ddyfod yn gysou ac amserol i'r ysgol, gyda brawd ieuengaoh nag ef, yrhwn a hofíai yn fawr. Ei atluawon asylwent ei fod yn cymeryd sylw neill- duol o'rhyn a ddywe<lid wrtho am y Gwàredwr, a'i gariad mawr at bechaduriaid tlodion o bob oed; ond üid oeddynt ond priu yn gallu gob eithio