Skip to main content

Rhif. 160.—MAI, 1840.—Pris lc. YRYSGOLSUL. 1. Yr Ysgol Sul sydd Jìthrofa i'r eglwys, yn cael ei dyfrâu gan ddwy ffynon,sef yr hen Destament a'r newydd. Ŷnddi y tyfodd, ac y tŷf cedrwydd cryfion cysgodfawr. Milwr- faes, lle y megir, ac y dysgir plant i ryfela rhyfeloedd yr Oen, ac y mae cewri wedi cael eucodi yma. 2. Fy nghyd grefyddwyr, ymorchestwn o blaid yr ysgol, oddieithr ein bod am i achos yr Arglwydd yn y cylchoedd yr ydym yn troi ynddynt i farw pan fyddom ninau farw. Yn íbreu y mae gafaelyd yn y genedlaeth sydd yn codi wrth ein traed, A lle y dygir y plant i fyny, yno y byddant yn debyg i aros. 3. 'Penau teuluoedd, rhaid i chwi fod yn gyfranogol, mewn rhan, yn nghyfrifoldeb eich teuluoedd. Na chaniatewch iddynt rodiana ar ySabbath; arweiniwch hwy i'r Athrofa. 4. Y digrefydd. Gwna hi yn bwnc i fyned i'r Ysgol Sul, mae rhyw swyn yn yr Ysgol a'th ddena, braidd heb yn wybod itì i newid dy enw.