Skip to main content

Rhif. 159.— EBRILL, 1S40. Pris lc DUWIOLDEB BOREUOL. N, ANSI CANDLER, genetli saitli mlwydd oed, o ysgol Sabbathol berthynol i eglwys y Dr. liîd yn Llundain, oedd arwydd hynod o fendith Duw ar yr ysgol Sabbafhol. Y pethau hynotaf yn yr eneth hon oedd, ei hawydd mawr am ddysgeidiaeth grefyddol. Yr oedd drwg pcchod, cariad Crist àt bech- aduriaid, ei hangen o iecbydwriaeth, trwy farw yr Iesu, yri sicr ar bob pryd o dynu ei sylw. Dychon mai y peth amlycaf yn ei chymeriad oedd, casineb at bechod. Dangos idcìi fod unrhyw beth yn bechadurus, oedd ffordd sicr i'w dwyn i ochelyd y peth hwnw; ac hefyd, i ymdrechu i gaeî eraill i'w ochel- yd. Ûnwaith, pan lefarai ei bathrawes am ddrwg peehod, yr oedd eichalon facli megys yn ddrylliau. Pan ddywedwyd fod tyngu yn becliod. "Athrawes," ebe y plentyn, gyda clialon ofidus, ílmae fy mrawd yn tyngu, a phan ddywedwyf wrtho ei fod yn bechod, nid yw yn peidio. "Yna," ebeyr athrawes, "dywedwch wrtho yr hyn a ddywedodd Iesu Grist, " .<Va thwng Min." Aeth adref, a