Skip to main content

auraw ! BMasrnra", Rhif. 158.— MAWRTH, 1840. Pris lc. CRIST a'R WRAIG O SAMARIA. IOAN, PENNOD IV. Y. R oedd athrawiaeth effeithiol, bywyd santaidd, a gwyrthiau rhyfeddol Crist wedi ei wneuthur yn fwy poblogaidd nag Ioan Fedyddiwr, er cymaint oedd poblogrẅydd y Bedyddiwr, Pan wybu y Phariseaid fod yr